Zaloguj się

SKO ZALESIE

Inscenizacja SKO30 kwietnia, uczniowie z klasy 0, inscenizując wiersz  Jana Brzechwy "Rozrzutny wróbelek",  pokazali swoim kolegom z klas: 0, I, II III jakie są skutki nieumiejętności oszczędzania. Poprzez recytację następnych wierszyków i krótkiej piosenki, zachęcali  do racjonalnego korzystania z wody, prądu, gazu itp. Bo „…w przyszłości rozliczy nas przyroda…” Zaznaczyli jednak - „...nie oszczędzaj słówek; dziękuję, przepraszam, proszę, bo jak nas uczy historia ludzkości, jeszcze nikt nie stracił na swojej grzeczności..." Po inscenizacji uczniowie klas młodszych mieli okazję popisać się wiedzą na temat małych finansów i oszczędzania oraz uzyskać skromną nagrodę ufundowaną przez SKO.

Opiekun SKO: Janina Ziębowicz