Zaloguj się

Informujemy, iż od 1 maja 2016 roku zaprzestajemy przyjmować do inkasa czeki wystawione w USD i płatne w USA.

Powodem takiej sytuacji jest wycofanie się amerykańskiego banku, który dotychczas świadczył taka usługę z realizacji czeków płatnych na terenie USA i przysyłanych z zagranicy.

Pomimo podjętych prób nawiązania współpracy z innym bankiem, który świadczyłby taką usługę na rzecz banków zrzeszonych w ramach Banku BPS S.A., na dzień dzisiejszy żaden bank amerykański nie potwierdził gotowości do nawiązania takiej współpracy.

W związku z powyższym sugerujemy, aby Ci z Państwa, którzy otrzymują czeki w USD płatne na terenie USA starli się zrealizować je w USA lub nie przyjmowali w/w czeków i starali się, poprzez kontakt z wystawcą czeków, zamienić sposób rozliczeń należności z czeków na przekazy (przychodzące) w obrocie dewizowym. Warto wiedzieć, że przekazy w obrocie dewizowym mają tę zaletę, że są tańsze i szybsze od rozliczeń czekowych.