Zaloguj się

Od dnia 16 lutego 2022 r. obowiązuje zmieniona Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych oraz Tabela oprocentowania produktów bankowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 16 lutego 2022 r. obowiązują zmienione zapisy:
  •    Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych,
  •    Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

W Taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych wprowadzono nową opłatę za „wakacje kredytowe”, która dotyczy kredytów: Bezpieczna Gotówka, Okolicznościowego i kredytu EKOlogicznego, z okresem kredytowania powyżej 24 miesięcy, dla nowo zawartych umów, tj. od dnia 15 lutego 2022 r.

Inne zmiany w Taryfie mają charakter porządkujący i dotyczą  pełnomocnictwa do rachunków bankowych oraz wpłat dokonywanych w bankomatach. Zmiany te nie wiążą się jednak z wysokością obowiązujących dotąd stawek prowizji.

Zmiany dokonane w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, nie mają wpływu na dotychczas zawarte umowy o prowadzenie rachunku bankowego, czy też umowy kredytowe.

Treść nowych dokumentów znajdą Państwo poniżej. W razie  jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku.  

Do pobrania: ·