Zaloguj się

Z dniem 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą zmienione wybrane regulacje Banku dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą zmienione zapisy:
  •  Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,
  •  Tabeli oprocentowania produktów bankowych,
  •  Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych dokonano uzupełnienia zapisów dotyczących limitów transakcyjnych w zakresie bankowości elektronicznej i mobilnej.

Zmiany wprowadzone w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, dotyczą podwyższenia stawek procentowych lokat oszczędnościowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych produktów kredytowych.
Są one wynikiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej, wskutek której, z dniem 9 grudnia 2021r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP, o 0,50 pkt. proc., w tym: stopa redyskonta weksli, stopa referencyjna i stopa lombardowa. Wpłynęło to również bezpośrednio na oprocentowanie kredytów preferencyjnych oraz należności przeterminowanych, które dla:
  • umów opartych o stopę referencyjną – zawartych od 01.02.2016r r. - uległo podwyższeniu  z 13,50% do 14,50%,
  • umów opartych o stopę lombardową - zawartych do 31.01.2016 r., (które po tym terminie nie były aneksowane w zakresie zapisów dotyczących oprocentowania od należności przeterminowanych) – uległo podwyższeniu z 9,50% do 10,50%.
W Taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych dokonano zmiany prowizji dla kredytu Czyste Powietrze.

Treść nowych regulacji znajdą Państwo poniżej. W razie  jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku.  

Do pobrania: