Zaloguj się

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia realizacja poszczególnych zleceń i rozliczeń będzie wyglądać następująco:

24 grudnia 2019 r. (wtorek)

1. Rozliczenia międzybankowe w złotych Elixir, realizowane będą w dwóch sesjach:
  • I sesja do godz. 9:00,
  • II sesja do godz. 12:30.
Wszystkie zlecenia złożone po godz. 12:30 obciążą rachunek w dniu bieżącym, a u beneficjenta rozliczone zostaną w dniu 27 grudnia 2019 roku.

2. Przekazy zagraniczne będą realizowane następująco:
  • wychodzące  – do 12:30, (w trybie pilnym do godz. 12:00),
  • przychodzące   – do 12:30.
Dyspozycje zleceń złożone po tych godzinach rozliczone zostaną w dniu 27 grudnia 2019 r.

3. DealingBPS – obsługa transakcji FX, Order FX odbywać się będzie do godz. 12:30.

4. Rozliczenia międzybankowe – SORBNET:
•    zlecenia wychodzące - realizowane będą do godziny 12:30,
•    zlecenia przychodzące - księgowane będą na rachunkach do godz. 12:30.

5. Płatności natychmiastowe Bluemedia - realizowane będą w normalnym trybie operacyjnym.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. godziny pracy placówek Banku będą zmienione: zobacz wykaz.