Zaloguj się

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i końcem roku realizacja poszczególnych zleceń i rozliczeń będzie wyglądać następująco:

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
1. Rozliczenia międzybankowe w złotych Elixir, realizowane będą w dwóch sesjach:
•    I sesja do godz. 9:00,
•    II sesja do godz. 13:00.

Wszystkie zlecenia złożone po godz. 13:00 obciążą rachunek w dniu bieżącym, a u beneficjenta rozliczone zostaną w dniu 27 grudnia 2018 roku.

2. Przekazy zagraniczne będą realizowane następująco:
•    wychodzące  – do 13:00, (w trybie pilnym do godz. 12:00),
•    przychodzące   – do 13:00.

Dyspozycje zleceń złożone po tych godzinach rozliczone zostaną w dniu 27 grudnia 2018 r.

3.DealingBPS – obsługa transakcji FX, Order FX odbywać się będzie do godz. 13:00.

4.Rozliczenia międzybankowe – SORBNET:
•    zlecenia wychodzące - realizowane będą do godziny 13:00,
•    zlecenia przychodzące - księgowane będą na rachunkach do godz. 13:00.

5.Płatności natychmiastowe Bluemedia - realizowane będą w normalnym trybie operacyjnym.

27-28 grudnia 2018 r. (czwartek -piątek) – normalne dni operacyjne

31 grudnia 2018r. (poniedziałek)
1.Rozliczenia międzybankowe w złotych Elixir, realizowane będą w dwóch sesjach:
•    I sesja do godz. 9:00,
•    II sesja do godz. 13:00.

Wszystkie zlecenia złożone po godz. 13:00 obciążą rachunek w dniu bieżącym, a u beneficjenta rozliczone zostaną w dniu 2 stycznia 2018 roku.

2.Przekazy dewizowe będą realizowane następująco:
•    wychodzące  – do 13:00, (w trybie pilnym do godz. 12:00),
•    przychodzące   – do 13:00.

Dyspozycje zleceń złożone po tych godzinach rozliczone zostaną w dniu 2 stycznia 2018 r.

3.DealingBPS – obsługa transakcji FX, Order FX odbywać się będzie do godz. 13:00.

4.Rozliczenia międzybankowe – SORBNET:
•    zlecenia wychodzące - realizowane będą do godziny 13:00
•    zlecenia przychodzące - księgowane będą na rachunkach do godz. 13:00.

5.Płatności natychmiastowe Bluemedia - przy realizacji płatności natychmiastowych Bluemedia  mogą pojawić się problemy, ponieważ w związku z zakończeniem roku część banków będzie w tym okresie niedostępna.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 24 i 31 grudnia 2018 r. godziny pracy placówek Banku będą zmienione: zobacz wykaz.