Zaloguj się

Rozpoczęła się III edycję Programu TalentowiSKO – nowej odsłony Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych w Bankach Spółdzielczych od pokoleń.

Program TalentowiSKO zorientowany jest na rozwijanie przedsiębiorczych postaw i kreowanie umiejętności radzenia sobie w życiu. W tym celu opracowane zostały scenariusze lekcji, które kształcą sprawności dyskusji, przekonywania do swoich racji, uczą oszczędzania, zarabiania pieniędzy i uczestniczenia w planowaniu wydatków, wspierają ruch SKO.
W szkołach podstawowych kwestia oszczędzania zostanie przedstawiona jako ważna społeczna misja, która poza pieniędzmi dotyczy także czasu, energii, wody oraz zdrowia. Dzieci będą uczestniczyć także w zajęciach dotyczących motywacji do pracy. Gimnazjaliści będą dyskutować o swoich marzeniach i sposobach ich realizacji, przećwiczą przekonywanie innych do swoich racji oraz rozwiną umiejętności szukania najlepszych opcji zakupowych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotują się do przyszłego podjęcia pracy. Określą swoje mocne i słabsze strony i nauczą się budować CV w zależności od specyfiki firmy, w której będą je składać.
Baza materiałów dostępna jest dla szkół na stronie www.talentowisko.pl. Platforma udostępnia także inspirujące ciekawostki dla dzieci i młodzieży, moduł do prowadzenia szkolnego bloga oraz służy komunikowaniu się uczestników Programu. Dla uczniów wszystkich poziomów szkół 30 września br. wystartują także konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, w których przewidziano atrakcyjne nagrody.
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu swoich lokalnych społeczności. Prowadzone przez nie Szkolne Kasy Oszczędności uczą przedsiębiorczości, oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi ok. 35 000 dzieci w całym kraju. Program TalentowiSKO jest dodatkowo szansą dla szkół do rozszerzenia edukacji, szczególnie w rejonach gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony. Uczniom zaś daje możliwość lepszego przygotowania się do testów, egzaminów, konkursów i olimpiad. Zadania proponowane w nowej edycji Programu TalentowiSKO są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego i wspierają ministerialny program nauczania w zakresie nabywania praktycznych umiejętności, gdyż wyrastają z rzeczywistości, w której obraca się każde dziecko i każdy młody człowiek.
Szkoły zainteresowane przystąpieniem do Programu, zapraszamy do kontaktu z lokalnym Bankiem Spółdzielczym, biorącym udział w Programie. Wśród atrakcji dla dzieci jest m.in. okazja odwiedzenia banku w swojej okolicy i zobaczenia jak działa instytucja finansowa, co to jest skarbiec i czym różni się prawdziwy banknot od fałszywego.