Zaloguj się

Gwarancje de minimis w ramach rządowego programu pomocy są już dostępne w Banku Spółdzielczym w Limanowej.

Dzięki umowie o współpracy podpisanej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS S.A.) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz porozumieniu zawartym przez Bank Spółdzielczy w Limanowej z BPS S.A., klienci naszego Banku uzyskali dostęp do gwarancji kredytów na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Gwarancje te udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na niezwykle preferencyjnych warunkach.

Zaangażowanie Banku w ten niezwykle ciekawy program jest nieprzypadkowe. To pierwszy program rządowy, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa, dzięki czemu zakładane efekty mogą być osiągnięte szybciej i skuteczniej niż w przypadku innych form wsparcia przedsiębiorstw. Forma pomocy, jaką jest gwarancja oznacza ułatwienia zarówno dla sektora bankowego, jak i dla przedsiębiorców przy czym zaangażowanie finansowe Państwa okaże się zapewne stosunkowo niewielkie
w stosunku do osiąganych efektów gospodarczych.  

Gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, na wypadek gdyby przedsiębiorca nie był w stanie go spłacić samodzielnie. Dzięki de minimis bank kredytujący uzyskuje wymagane prawem zabezpieczenia oraz pewność odzyskania zaangażowanych środków, nawet w przypadku kłopotów finansowych kredytobiorcy. Gdy nie będzie on w stanie spłacać kredytu sam, spłaty dokona gwarant, w tym przypadku BGK, a dalsze rozliczenia pozostaną przedmiotem ustaleń gwaranta i kredytobiorcy. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców, gdyż żaden z beneficjentów programu nie otrzyma pieniędzy za darmo. Taki model pozwala Bankowi poszerzyć akcję kredytową. Z drugiej strony promuje osoby przedsiębiorcze, dla których jedyna barierą w osiągnięciu sukcesu biznesowego jest brak majątku „na start”.

Przedmiotem kredytowania w programie gwarancji BGK może być jedynie bieżące finansowanie działalności gospodarczej poprzez kredyt  w złotówkach, udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Gwarancja można zabezpieczyć nawet 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł. Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK to mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta. Co najbardziej istotne, za udzielenie gwarancji przez pierwszy rok kredytobiorca nie płaci prowizji.

 - Program Gwarancji de minimis to niezwykle atrakcyjna propozycja rządu i instrument przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu. Jest to korzystne rozwiązanie nie tylko ze względu na warunki cenowe, ale też niezwykle prostą procedurę uzyskania gwarancji . Mamy nadzieję, że wdrożenie do oferty Banku  gwarancji de minimis, pozwoli na wsparcie wielu lokalnych firm, które mimo posiadania zdolności kredytowej, nie mogły uzyskać  kredytu chociażby z powodu braku zabezpieczenia - mówi Adam Dudek Prezes Zarządu Banku.

W Banku Spółdzielczym w Limanowej zabezpieczenie oferowane jest w ramach czterech produktów kredytowych: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego – nieodnawialnego w rachunku kredytowym, kredytu obrotowego, odnawialnego – rewolwingowego  w rachunku kredytowym oraz specjalnie do tego celu stworzonego kredytu obrotowego z gwarancją BGK–PLD. Liczymy, że oferowany program pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać przedsiębiorczość naszych Klientów, na czym skorzysta cała lokalna społeczność.

Więcej informacji:

http://www.deminimis.gov.pl/

www.bpsdeminimis.pl/o-programie