Zaloguj się

Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowej formy zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w ramach Programu COSME.

COSME to program Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020, który stanowi nową, atrakcyjną formę wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP oraz rolników, dostępną również dla Klientów Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Gwarancja PLG COSME może być głównym zabezpieczeniem kredytu - zabezpiecza 80% kapitału. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi przedstawiać tzw. "twardych zabezpieczeń", co pozwala mu na elastyczność w zakresie dysponowania swoim majątkiem.

Informujemy, że Bank zawarł z Bankiem BPS porozumienie na mocy, którego przystąpił do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej BGK z regwarancją udzielana przez Europejski Fundusz Inwestycji w ramach Programu COSME nr 12/PLG – COSME/2017.

 

Parametry finansowania:

 •   maksymalna kwota kredytu - 600 000 zł
 •   minimalny okres kredytowania - 12 miesięcy
 •   wysokość gwarancji to 80% kwoty kredytu (maksymalna kwota
    gwarancji to 480 000 zł)
 •   maksymalny okres gwarancji - 27 miesięcy - w przypadku kredytu
    obrotowego lub 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
 •   niska prowizja za udzielenie gwarancji - 1% wartości gwarancji w
    stosunku rocznym
 •   możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych
    i inwestycyjnych
 •   nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku
 •   wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt

 

 

 

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.