Zaloguj się

29 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Szyku podczas zabawy andrzejkowej Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zorganizował loterię fantową.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję za symboliczną kwotę nabyć piękną zabawkę lub ciekawą książkę. Pozyskane środki zasiliły konto Samorządu Uczniowskiego i Szkolnej Kasy Oszczędności.


Dorota Kapera
Opiekun SKO Szkoła Podstawowa w Szyku