Zaloguj się

10 czerwca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej odbył się apel, na którym podsumowano działalność SKO w roku szkolnym 2023/2024.

Podczas spotkania podsumowano wyniki oszczędzania i wyróżniono najbardziej zaangażowanych członków SKO. Głównym punktem apelu było wręczenie ostatnich w tym roku szkolnym nagród gwarantowanych za skompletowanie książeczek ze świnkami. Dzięki pracy i determinacji, wszyscy zdobyli swoje wymarzone nagrody, co było wielkim powodem do dumy.

Dodatkowo, dziewięć szczególnie zaangażowanych uczniów zostało uhonorowanych specjalnymi nagrodami za systematyczne oszczędzanie oraz zebranie największej kwoty pieniędzy w ramach działań SKO. Ich wysiłek i zaangażowanie zostały docenione przez całą społeczność szkolną.Na zakończenie apelu wszyscy uczniowie zostali zachęceni do kontynuowania oszczędzania w kolejnym roku szkolnym oraz do aktywnego uczestnictwa w działaniach Szkolnej Kasy Oszczędzania.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Lidia Grzegorzek
Opiekun SKO
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej