Zaloguj się

SKO Stare Rybie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Rybiu oraz przedszkolaki z oddziału przedszkolnego  zakończyli  udział w akcji pn. Góra Grosza.

     Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

      Uczniowie oraz przedszkolaki nie zawiedli i w tym roku, każdy przynosił tyle ile mógł w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

        

Opiekun SKO

Irena Juszkowicz