Zaloguj się

Zakończyła się VI edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS. Z przyjemnością informujemy, że wśród finalistów znalazły się Szkoły oszczędzające pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

W czwartek, 13 czerwca br., w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom krajowego etapu konkursów w Programie TalentowiSKO. W uroczystości wzięło udział ponad 120 gości. Do centrali Banku BPS przybyli laureaci pierwszych miejsc regionalnego etapu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO i przedstawiciele Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Do siedziby Banku BPS przybyli także reprezentanci instytucji, które wspierają Program TalentowiSKO: Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Gospodarzem spotkania był Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

- Gratuluję dzieciom i młodzieży zaangażowania w konkursy Programu TalentowiSKO. Składam wyrazy ogromnego podziękowania kadrze nauczycielskiej za jej wielkie zaangażowanie w realizację Programu. Dziękuję Bankom Spółdzielczym z Grupy BPS za opiekę  nad programem w swoich lokalnych środowiskach. Wykonują one ważną część misji społecznej bankowości spółdzielczej, która ma zadania nie tylko ekonomiczne, ale także prospołeczne. Banki Spółdzielcze bardzo aktywnie angażują się w realizację Programu TalentowiSKO. Spotyka się on z uznaniem szkół, władz oświatowych i lokalnego samorządu. To dla nas, spółdzielczych bankowców wielka satysfakcja, a także zobowiązanie, aby kontynuować Program TalentowiSKO w kolejnych latach i obejmować jego zasięgiem jeszcze większą grupę dzieci i młodzieży - powiedział Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.Podczas uroczystości dzieci i opiekunowie SKO odebrali czeki i pamiątkowe dyplomy. Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzieci, opiekunów SKO i przedstawicieli Banków Spółdzielczych, którzy przybyli na uroczystość był udział w wykładzie motywacyjnym poprowadzonym przez Mistrzynię Olimpijską w pływaniu Otylię Jędrzejczak.Program TalentowiSKO powstał w 2013 r. Rozwija ideę Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych przez Banki Spółdzielcze. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw. Najmłodsi mierzyli się w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, podczas którego m.in. przygotowują przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzają swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści i uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych rywalizowali w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mieli za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali  do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes. W maju obradowały Komisje Regionalne, które z ponad 200 szkół wyłoniły laureatów na etapie regionalnym. Z kolei 28 maja br. Komisja Krajowa wyłoniła, spośród nich, zwycięzców na szczeblu centralnym. W Komisjach zasiadali przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Krajowej Rady Spółdzielczej, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS.

Zwycięzcy VI edycji Programu TalentowiSKO 2018/ 2019 – etap centralny:

W konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mielnie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Olsztynku)
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie (pod patronatem Małopolskiego Banku Spółdzielczego)
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy)

W konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” dla klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej)
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnymstawie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy)
III miejsce – Szkoła Podstawowa we Wróblińcu (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu)

W konkursie „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Karol Kotyński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jasieńcu)
II miejsce – Karolina Hutniczak z Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej)
III miejsce – Jagoda Kozioł, Patrycja Węgrzyn, Dominika Twardowska i Wiktoria Buczek z Technikum nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie (pod patronatem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego).

W tym roku Komisja Krajowa przyznała nagrodę specjalną, którą ufundowała Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa w Wieleninie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach).

W etapie regionalnym Konkursów TalentowiSKO w gronie nagrodzonych szkół współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej znalazły się:
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku – uzyskując III miejsce w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych,
  • Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie zajmując I miejsce w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” dla klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej – otrzymując I miejsce w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadgimnazjalnych – zwycięska praca autorstwa Anity Sajdak i Jakuba Kasperskiego.We wrześniu ruszy kolejna, siódma już edycja Programu. Wiele szkół prowadzi blogi na stronie www.TalentowiSKO.pl, gdzie opisuje bieżące wydarzenia z życia szkoły.

Gratulujemy i wszystkim życzymy bezpiecznego i efektywnego wakacyjnego wypoczynku!