Zaloguj się

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione wszystkie składki do ZUS będą przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze rachunku składkowego płatnik otrzyma z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli ktoś nie zgłosił zmiany danych, powinien to zrobić jak najszybciej.

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego lub zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Ważne! Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.


Szybciej i taniej

W 2018 r. płatnik jednym zwykłym przelewem opłaci składki na:

  •  ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  •  ubezpieczenie zdrowotne,
  •  Fundusz Pracy,
  •  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  •  Fundusz Emerytur Pomostowych.


Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden - poniesie więc niższe koszty. Uniknie ponadto popełnienia wielu błędów, gdyż nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.

Natychmiastowe rozliczenie 
Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie.

Proporcjonalny podział
Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania. 

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka