Zaloguj się

Udziałowców Banku Spółdzielczego w Limanowej zapraszamy na coroczne spotkania z Zarządem Banku.

19 lutego 2021r. o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Grupy Członkowskiej z Kamienicy. W tym samym dniu o godz. 16.00 w Punkcie Obsługi Klienta w Przyszowej będzie miało miejsce zebranie Grupy Członkowskiej z Łukowicy. Zapraszamy!

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:
 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przyjęcie Porządku Obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.
 7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków.
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.
 11. Zakończenie Zebrania.

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2021r.