Zaloguj się

Udziałowców Banku Spółdzielczego w Limanowej zapraszamy na coroczne spotkania z Zarządem Banku.

16 lutego 2022r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego Oddział w Dobrej (34-642 Dobra 816), odbędzie się zebranie dla Grupy Członkowskiej z Gminy Dobra. Zapraszamy!
 
Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:
 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Przyjęcie Porządku Obrad; 
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej;
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 r.;
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.;
 7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;
 8. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;
 9. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków;
 10. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej; 
 11. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej;  
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej;
 13. Zakończenie Zebrania.
 
Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2022r.
 
Lp.
Grupa członkowska 
Data
Godzina
Miejsce zebrania 
1 Słopnice:
 • gmina Słopnice 
17.02.2022 r.
(czwartek)
16.00 Budynek FHU „U Marka”
I piętro, 34- 615 Słopnice 984
2 Tymbark:
 • gmina Tymbark
3 Dobra:
 • gmina Dobra
16.02.2022 r.
(środa)
11.00 Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego 
Oddział w Dobrej
34-642 Dobra 816
4 Jodłownik:
 • gmina Jodłownik
22.02.2022 r.
(wtorek)
16.00 Bank Spółdzielczy w Limanowej 
Oddział w Szczyrzycu
34-623 Szczyrzyc 188
5 Laskowa:
 • gmina Laskowa
17.02.2021 r.
(czwartek)
11.00 Remiza OSP w Laskowej 
6 Limanowa:
 • gmina Limanowa
 • miasto Limanowa
24.02.2022 r.
(czwartek)
17.00 Karczma Matras 
ul. J. Marka 52
34-600 Limanowa 
7 Zamiejscowa:
 • mieszkańcy spoza terenu pozostałych grup członkowskich
24.02.2022 r.
(czwartek)
11.00 Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Limanowej
Rynek 7, 34-600 Limanowa
8 Kamienica:
 • gmina Kamienica
21.02.2022 r.
(poniedziałek)
11.00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy 
34-608 Kamienica 426  
9 Łukowica:
 • gmina Łukowica
21.02.2022 r.
(poniedziałek)
16.00 Sala Ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego 
34-606 Łukowica 566 
  
 

Z okazji urodzin Banku, tj. 145-lecia działalności dla uczestników spotkań niespodzianka! Zapraszamy!