Zaloguj się

SKO Jastrzębie

W dniu 22 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień SKO, któremu towarzyszyło przedstawienie, rozdanie nagród przez przedstawiciela Banku oraz warsztaty artystyczne.

"Złotówka do złotówki" – przedstawienie.

Uczniowie klasy VI, jako najstarsi i najbardziej doświadczeni członkowie SKO postanowili poprzez krótką inscenizację pokazać pozostałym uczniom co to znaczy oszczędność i dzięki czemu mogą zdobyć złotówki na przykład na nowy rower czy rolki. Dodatkowo swój występ dedykowali Pani Zofii Hebda, Dyrektor Oddziału w Łukowicy oraz Pani Elżbiecie Zając – Zbrożek, artystce, rzeźbiarce.

Dziękujemy…

Korzystając z okazji postanowiliśmy nagrodzić najsystematyczniejszych członków naszego SKO drobnymi upominkami ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. O wręczenie nagród poprosiliśmy naszego gościa, Panią Zofię Hebda. Nasze serca napełniły się radością a na naszych twarzach rozpromieniał uśmiech.

Opiekun SKO: Agnieszka Janik