Zaloguj się

Dzięki wsparciu uczniów naszej szkoły, nauczycieli i rodziców przekazaliśmy dzieciom z Żytomierza i Wołodarska (Ukraina) książki, kasety video i magnetofonowe , które posłużą dzieciom polskim do nauki i utrwalania języka polskiego.

Dary zostaną przekazane za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej z Piekiełka przed Świętami Bożego Narodzenia.

 

Żytomierz wchodził w skład Rzeczpospolitej do czasu jej II rozbioru, potem stał się częścią imperium rosyjskiego, następnie zaś - Związku Radzieckiego. Obecnie liczące ponad 270 tysięcy mieszkańców miasto jest stolicą obwodu żytomierskiego, regionu z najwyższym odsetkiem Polaków na Ukrainie.

 

Wołodarsk znajduje się w centralnej części obwodu żytomierskiego, nad rzeką Irsza w odległości 150 km od Kijowa. Wołodarsk-Wołyński i okoliczne wsie zamieszkuje dużo Polaków, którzy zorganizowani są w oddziale aktywnie działającego w zakresie nauczania języka polskiego i kultury Związku Polaków na Ukrainie.

 

 

 

Dorota Piórkowska-Zięba

Opiekun SKO w Zespole Szkolno - Przedszkolnym N 4 w Limanowej