Zaloguj się

30 września 2021r. Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Banku Spółdzielczego w Limanowej uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę Wiceprezesa Zarządu Banku Stanisława Palucha.

W związku z przejściem na emeryturę, prosimy przyjąć szczere wyrazy wdzięczności i uznania. Na sukcesy naszego Banku złożyły się Pana doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie podczas 39-letniego okresu pracy. Dziękujemy za dobre pomysły oraz kompetentne działania – tymi słowami Adam Dudek, Prezes Zarządu podziękował Stanisławowi Paluchowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomicznych, za pracę na rzecz rozwoju Banku Spółdzielczego w Limanowej. Kontynuując dodał: Wyrażamy nadzieję, że będzie Pan dobrze wspominać lata spędzone z Bankiem i z nami. Życzymy realizacji prywatnych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i satysfakcją z dokonań zawodowych.

W imieniu Rady Nadzorczej Banku podziękowania przekazał Przewodniczący Józef Oleksy: Dziękujemy za owocną i wieloletnią współpracę, za wszelkie wsparcie oraz zaangażowanie na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. Na nowym etapie życia życzymy wszelkiej pomyślności oraz osiągnięcia tych celów, które trudno było zrealizować pracując zawodowo.Stanisław Paluch
Urodzony w roku 1955 w Nowym Sączu. Ukończył Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie (uzyskując tytuł mgr inż. hutnictwa) oraz Studium Bankowości w Dolnośląskiej Szkole Bankowej w Lubinie. W latach 1979-1983 pracował jako technolog w Sądeckich Zakładach Naprawy Samochodów, a od roku 1983 rozpoczął pracę w spółdzielczości bankowej, początkowo jako Dyrektor, a potem Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamienicy. Po połączeniu banków był od stycznia 2004 roku, Dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Kamienicy. W grudniu roku 2004 został Członkiem Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, a w styczniu roku 2011 objął w tym Banku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych. Sprawował bezpośredni nadzór nad Zespołem Księgowości i Rozliczeń oraz Zespołem informatycznym.

Zawsze czuł się związany z gminą Kamienica, na terenie której mieszka. Pełnił tam funkcję radnego i angażuje się w działania społeczne w stowarzyszeniach z tego regionu, mających na celu podnoszenie poziomu gospodarczego gminy, troskę o zdrowie jej mieszkańców, ochronę środowiska oraz rozwój kultury, oświaty i turystyki. Działalność ta wynika z jego zainteresowań turystyką górską i narciarstwem.

W uznaniu za swoje działania został w 2002 roku odznaczony Złotym Krzyżem Za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im ks. Piotra Wawrzyniaka, w 2012 roku przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych Złotą Odznaką im. Franciszka Stefczyka oraz w roku 2021 przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Złotym Odznaczeniem za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej.