Zaloguj się

3 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbludzy odwiedzili placówkę Banku Spółdzielczego w Limanowej Oddział w Kamienicy. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z działalnością placówki oraz omówienie podstawowych zagadnień związanych z finansami i bankowością.

Bankowych gości przywitał Andrzej Walasik – Dyrektor Oddziału, który zaprosił do zwiedzania Banku „od zaplecza”. Dzieci miały okazję z bliska poznać pracę bankowca, dowiedzieć się jakie predyspozycje są potrzebne do pracy na konkretnych stanowiskach oraz jaki jest zakres działalności Banku.

O swojej pracy, wykonywanej z pasją, opowiedzieli pracownicy Katarzyna Miśkowicz oraz Przemysław Udziela. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak bezpiecznie korzystać z produktów bankowych, jakie operacje wykonywane są na sali operacyjnej oraz jak wziąć udział w konkursach SKO przygotowanych przez Bank. 

Dzieci z uwagą słuchały i zadawały wiele pytań. Pełne wrażeń, z upominkami i uśmiechami na twarzy, opuściły Bank. Mamy nadzieję, że na długo zapamiętają wizytę i spotkanie z pracownikami Banku. Dziękujemy za odwiedziny.