Zaloguj się

Informujemy, że pracujemy nad wdrożeniem mechanizmów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

  • Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.
  • Wnioski będą rozpatrywane bezpłatnie. Bank nie będzie pobierał opłat w związku z udzieleniem wakacji kredytowych.
  • Ponadto planujemy także działania umożliwiające przedsiębiorcom odnowienie istniejącego finansowania w ramach uproszczonej procedury na okres 6 miesięcy.
  • Będziemy na bieżąco informować o przygotowanych rozwiązaniach na stronie internetowej Banku.