Zaloguj się

Charytatywny Turniej, na którym zbierano środki na leczenie Darii, zakończył się pięknym wynikiem finansowym! Dzięki dobroci wielu serc podczas dwóch dni piłkarskiej zabawy udało się uzbierać kwotę ponad 33 tys. złotych. Bank Spółdzielczy w Limanowej wsparł organizację Turnieju.

W pomoc Darii po raz kolejny zaangażowało się sportowe środowisko, w tym drużyna piłkarska Banku Spółdzielczego w Limanowej, która w Turnieju zajęła wysokie trzecie miejsce. Gratulujemy.

„Zawsze chętnie odpowiadamy na zaproszenia udziału w wydarzeniach, których celem jest pomoc innym. Cieszymy się, że możemy być częścią tak cennych inicjatyw” - informuje Janusz Sułkowski, kapitan drużyny.

20-letnia Daria z Piekiełka od urodzenia często chorowała. Psychoruchowo rozwijała się wolniej niż rówieśnicy.
W wieku dwunastu lat zdiagnozowano u niej Zespół Marfana - genetycznie uwarunkowaną, wielonarządowa i rzadką chorobę tkanki łącznej, wywołaną mutacją w genie FBN1, choroba ta prowadzi do zaburzeń w obrębie większości układów, a w szczególności układu kostnego, układu krążenia oraz narządu wzroku, niewydolność serca. Operacja, jaką przeszła, była bardzo skomplikowana. Ciągle jest pod opieką specjalistów. Leczenie oraz proces powrotu do zdrowia jest  kosztowny i niezbędny.