Zaloguj się

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szyku zorganizowany został międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny związany z ochroną środowiska pt. „Drugie życie śmieci- sztuka z surowców wtórnych”.

Głównym zadaniem konkursowym było wykonanie prac przestrzennych z wykorzystaniem surowców wtórnych, ukazujących w ten sposób możliwość ich powtórnego zastosowania w kreatywny sposób, propagowania działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, zwiększenia wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów, popularyzowanie dobrych nawyków dbałości o czystość w swojej wsi  i najbliższym otoczeniu. Uczniowie poprzez własne działania, prowadzące do stworzenia ozdobnych lub użytkowych przedmiotów z surowców wtórnych, poznawały znaczenie słowa recykling. Konkurs rozwijał u uczniów kreatywność oraz zdolności twórcze. Ukazał, jak można powtórnie wykorzystać odpady i nadać im „drugie życie” . 3 lutego 2022 r. na apelu szkolnym, który uświetniło piękne przedstawienie teatralne ,,Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej” przygotowane przez uczniów klasy III, zwycięzcom konkursu zostały wręczone nagrody, których fundatorem był Bank Spółdzielczy w Limanowej. 

Nagrodzeni uczniowie:

Klasa 1: Alan Grzyb, Krzysztof Świątko, Alicja Pazdan
Klasa 2: Gabriel Ranosz, Natalia Grucel, Barbara Kubas
Klasa 3: Lena Kotara, Zuzanna Górka, Zuzanna Sewielska
Klasa 4: Oskar Czepiel, Artur Natkowski, Adam Górka
Klasa 5: Julia Korba, Ewa Szumańska

WSZYSTKIM UCZNIOM GRATULUJEMY!
 
  PREZENTACJA PRAC

 
Dorota Kapera
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Szyku