Zaloguj się

Jaki jest limit płatności bezgotówkowych? Zasady higieny korzystania z systemów płatności oraz dlaczego warto bezgotówkowo? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w filmach edukacyjnych przygotowanych w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Płatności zbliżeniowe. Podniesienie limitu płatności bez kodu PIN
Limit został podniesiony w celu ograniczenia kontaktu fizycznego podczas płatności w sklepach.
Zdrowo i bezgotówkowo. Higiena korzystania z systemów płatności.
Niezależnie jak płacisz, pamiętaj o przestrzeganiu zasad higieny!
Dlaczego bezgotówkowo? Szybciej, bezpieczniej i pewniej.
Zalety płatności bezgotówkowych.
Program Sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” został uruchomiony w 2016 r. jako wspólna, sektorowa odpowiedź sektora bankowego na realne potrzeby edukacji finansowej społeczeństwa oraz wyzwania rozwojowe kraju. Za priorytetowe uznano m.in.: upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego.

W akcji edukacyjnej, oprócz Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości uczestniczy Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz ponad 20 banków, w tym również nasz Bank  Spółdzielczy w Limanowej.