Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej poszerza swoją ofertę o nową usługę - Dom Maklerski.

Działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dom Maklerski, którego Biuro znajduje się w Banku Spółdzielczym w Limanowej, prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., a jego głównymi akcjonariuszami są Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banki Spółdzielcze.

Dom Maklerski działający w Banku Spółdzielczym w Limanowej jest:

Gwarancja bezpieczeństwa oraz profesjonalnej obsługi

Pracownicy Domu Maklerskiego Banku Spółdzielczego w Limanowej stanowią zespół wykwalifikowanych specjalistów i analityków, posiadających kompletną wiedzę związaną z rynkiem kapitałowym.
Celem Domu Maklerskiego jest ciągły rozwój i doskonalenie się, aby dostarczać Klientom najwyższej jakości rozwiązania zarówno produktowe, jak i systemowe.
Zastosowany system informatyczny Domu Maklerskiego w BS Limanowa gwarantuje łatwe, szybkie i bezpieczne przeprowadzanie transakcji oraz rozliczeń finansowych.

Serdecznie zapraszamy do otwarcia rachunku w Domu Maklerskim Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Więcej szczegółów oraz adresy placówek pod adresem: www.bs.limanowa.pl

Rachunek dla osoby fizycznej

Osoba fizyczna, pragnąca otworzyć rachunek w Domu Maklerskim Banku Spółdzielczego w Limanowej przy zawieraniu umowy powinna:

Rachunek dla osoby prawnej

Osoba prawna, stowarzyszenie, fundacja powinna złożyć: