Zaloguj się

Dom Maklerski Banku BPS zdominował Rynek Catalyst

Dom Maklerski Banku BPS S.A., którego Punkt Usług Maklerskich znajduje się w Banku Spółdzielczym w Limanowej, został nagrodzony przez Giełdę Papierów Wartościowych za aktywność i osiągnięcia na rynku kapitałowym w 2011 roku. Zdominował on Rynek Catalyst zgarniając nagrody zarówno za największą liczbę obsłużonych emitentów, jak i za największą aktywność mierzoną poziomem obrotów realizowanych przez inwestorów za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

- Dom Maklerski Banku BPS animuje dziś obrót instrumentami 40 podmiotów, jest także strategicznym partnerem rynku Catalyst. Nagrody, jakie otrzymaliśmy, potwierdzają skuteczność obranej przez nas strategii, a więc pierwszego w historii sektora bankowości spółdzielczej wprowadzenia na rynek zorganizowany Catalyst emisji obligacji banków spółdzielczych. Obroty na obligacjach spółdzielczych to dziś blisko 50% całości obrotów rynku - podkreśla Prezes Zarządu DM Banku BPS S.A. Jan Kuźma, który 9 lutego 2012 roku z rąk Prezesa warszawskiej giełdy i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego odebrał dyplomy i statuetki „byków” GPW.

DM Banku BPS S.A. został liderem rynku Catalyst realizując transakcje o wartości blisko 700 mln PLN. Nagroda za najwyższy udział w obrotach na rynku Catalyst pokazuje, jak duże możliwości stwarza inwestorom zainteresowanym segmentem obligacji największy w 2011 roku pośrednik tego rynku wśród brokerów - DM Banku BPS S.A.