Zaloguj się

Informacja o dniach świątecznych, w których nie będą przeprowadzane rozliczenia w poszczególnych walutach obcych w roku 2017.

Przypominamy, że w procesie realizacji rozliczeń walutowych, przy ustalaniu daty waluty Bank  uwzględnia dni świąteczne dokonując automatycznie przesunięcia daty uznania rachunku banku beneficjenta na kolejny dzień roboczy. W związku z powyższym przedstawiamy informację o dniach świątecznych, w których nie będą przeprowadzane rozliczenia w poszczególnych walutach obcych w roku 2017, a w szczególności przekazy w obrocie dewizowym.

Jeżeli data waluty przekazu przypada na wskazany w tabeli dzień wolny od rozliczeń, Bank dokonuje automatycznie przesunięcia daty uznania rachunku banku beneficjenta na kolejny dzień roboczy, umożliwiający realizację transakcji. Oznacza to również w praktyce, że jeżeli zlecenie zostało złożone w dniu, w którym nie są przeprowadzane rozliczenia w walucie przekazu, ze wskazanym trybem realizacji „pilnym”, faktycznie będzie ono przesłane do banku zagranicznego w dniu następnym. Mimo to wszelkie opłaty i prowizje będą pobrane przez Bank zgodnie ze złożoną dyspozycją. Analogicznie dzień wolny od rozliczeń w Polsce powoduje przesunięcie daty waluty, także dla zleceń w walutach obcych.

Poniżej zamieszczamy kalendarz dealerski, tj. informację o dniach świątecznych, w których nie są przeprowadzane rozliczenia w poszczególnych walutach obcych, głównie przekazy w obrocie dewizowym.

Do pobrania: