Zaloguj się

Dni Spółdzielczości (3-4 lipca) połączone z Biegiem Limanowa Forrest

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zostaną połączone z „II Międzynarodowym Biegiem Górskim Anglosaskim  LIMANOWA FORREST”, który odbywa się w dniach 3-4 lipca 2010 roku.

Sponsorem strategicznym imprezy jest Bank Spółdzielczy w Limanowej, który od lat wspiera działalność sportową w regionie.

Podczas biegu na płycie rynku limanowskiego będą odbywały się imprezy towarzyszące przygotowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, a także zaprezentuje się Limanowski Dom Kultury i Limanowska Akcja Charytatywna wspierająca powodzian.

Szczegóły biegu są dostępne na stronie www.forrest.limanowa.pl

W odpowiedzi na apel Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowany do Parlamentów i Państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej proklamował dzień 1 lipca Dniem Spółdzielczości, na świecie święto to obchodzone było od 1923 r.

Natomiast w 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ustanowiło pierwszą sobotę lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości. W Polsce po raz pierwszy obchodzono to święto w 1925 roku. Dostrzegając kluczowe znaczenie ruchu spółdzielczego dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Zgromadzenie wezwało rządy, międzynarodowe instytucje, wyspecjalizowane agendy Narodów Zjednoczonych oraz krajowe i międzynarodowe organizacje spółdzielcze do organizowania obchodów Międzynarodowego Święta Spółdzielczości. Międzynarodowe Stowarzyszenie Spółdzielni to grupy organizacji spółdzielczych zrzeszających łącznie 760 milionów członków w 100 krajach.

Polski ruch spółdzielczy ma długie i piękne tradycje - zawsze odgrywał zasadniczą rolę w niepodległościowych dążeniach narodu polskiego. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów społecznych. Służyć temu powinno równoprawne traktowanie wszystkich sektorów własności, konkurujących ze sobą w ramach gospodarki rynkowej.

Zasady Spółdzielcze

1. Dobrowolne i otwarte członkostwo
Członkostwo w spółdzielni oparte jest na zasadzie dobrowolności i otwartości dla wszystkich, którzy mogą mieć z niego korzyść i którzy są gotowi ponieść związaną z nim odpowiedzialność bez względu na płeć, rasę, pozycję społeczną, wyznawaną religię oraz poglądy polityczne.

2. Demokratyczna kontrola członkowska
Członkowie spółdzielni aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji i kontrolują działalność spółdzielni poprzez swoich przedstawicieli, wybranych w sposób demokratyczny zgodnie z zasadą jeden członek – jeden głos. Przedstawiciele pochodzący z wyboru są odpowiedzialni wobec członków.

3. Ekonomiczne uczestnictwo członków
Członkowie sami określają wysokość udziałów członkowskich i podejmują decyzję odnośnie podziału nadwyżki. Jeśli od kapitału wniesionego przez członków są naliczane odsetki, są one z reguły ograniczone.

4. Samorządność i niezależność
Spółdzielnia jest organizacją autonomiczną, kontrolowaną przez swoich członków. Wszelkie porozumienia z innym organizacjami są możliwe pod warunkiem zachowania zasady demokratycznej kontroli i utrzymania pełnej spółdzielczej niezależności.

5. Kształcenie, szkolenie i informacja
Spółdzielnie zapewniają możliwość szkolenia swoim przedstawicielom i pracownikom, jak również dbają o informowanie ogółu społeczeństwa o zasadach i wartościach spółdzielczych.

6. Współpraca międzyspółdzielcza
Wszystkie organizacje spółdzielcze powinny ze sobą współpracować na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, by jak najlepiej służyć swoim członkom.

7. Troska o społeczność lokalną
Spółdzielnie są zobowiązane dbać o rozwój społeczności lokalnej, na terenie której działają.