Zaloguj się

SKO Zalesie

14 marca odbyło się w naszej szkole podsumowanie konkursu plastycznego  pt. „Dlaczego warto oszczędzać w SKO”

Konkurs kierowany był do uczniów z klas:  III, IV, V, i VI.

Cele:

- upowszechnianie idei systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania
pieniędzmi;

- rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej,

- popularyzowanie SKO.

Do konkursu przystąpiło 27 uczniów. Ich zadaniem było przedstawienie w formie pracy plastycznej,

zalet  wynikających z systematycznego oszczędzania w SKO.

Najciekawsze prace zostały nagrodzone przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Dziękujemy!

 

Opiekun SKO: Janina Ziębowicz