Zaloguj się

Ciekawe Lapbook’i – czyli co dzieci z Zasadnego wiedzą o Banku Spółdzielczym w Limanowej.

Na początku marca w Szkole Podstawowej w Zasadnem wszyscy członkowie SKO mogli wziąć udział w ciekawym konkursie. Zadaniem uczestników było opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbook’a na temat bankowości, pieniędzy i Banku Spółdzielczego w Limanowej. Uczniowie wykonali wspaniałe prace.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu bankowości, upowszechnianie idei i praktyki systematycznego oszczędzania oraz kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, potencjalnych klientów Banku Spółdzielczego w Limanowej. W konkursie tym ponadto ważne były umiejętności plastyczne. Po raz kolejny rozpowszechnienie idei tworzenia lapbook’ów okazało się atrakcyjną formą skutecznego segregowania i zapamiętywania informacji.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Limanowej podczas szkolnego apelu pt.: „Oszczędzanie się opłaca”.


Opiekun SKO: Beata Wojnarowska