Zaloguj się

9 maja 2019 r. odbyło się spotkanie słuchaczy Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Celem wykładu, który poprowadzili: Adam Dudek – Prezes Zarządu Banku oraz Zofia Szewczyk – Dyrektor Handlowy, było poszerzenie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z usług finansowych.

Uczestnicy spotkania wysłuchali ciekawej prelekcji podpartej prezentacją. Dowiedzieli się m.in. jak w bezpieczny sposób poruszać się na rynku finansowym. Omówiono rolę i zadania banku, działalność instytucji, które sprawują nadzór nad rynkiem finansowym, a także możliwości współczesnej bankowości. Słuchacze poznali zalety konta bankowego i bankowości elektronicznej, a także dowiedzieli się jak bezpiecznie lokować własne oszczędności.

Obecni przejawili spore zainteresowanie problemem umów kredytowych, które często zawierają pułapki i seniorzy wikłają się w trudne do rozstrzygnięcia sytuacje. Omówiono na co należy zwracać uwagę podpisując umowy kredytowe, aby uchronić się przed niemiłymi konsekwencjami.

W trakcie wykładu apelowano do seniorów o ostrożność i rozwagę w dbaniu o bezpieczeństwo zgromadzonych oszczędności. Niestety, nadal nadzwyczaj często zdarzają się przypadki wyłudzeń znacznych kwot pieniędzy z wykorzystaniem metod, w których przestępcom udaje się przekonać osoby starsze, że są znajomymi rodziny lub przedstawicielami policji.

Mamy nadzieję, że spotkanie przybliżyło zawiłości związane ze światem finansów, ale i uświadomiło, że tylko od nas, od naszych wyborów  zależy, czy nasze finanse będą naprawdę bezpieczne.