Zaloguj się

4 marca 2020r. w Hotelu Limanova miał miejsce wykład dr Marcina Idzika, w którym udział wzięli przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Spotkanie otworzył Wiceprezes Zarządu Waldemar Żurek, który przywitał prowadzącego prelekcje oraz gości, tj. przedstawicieli Zarządu Banku, Rady Nadzorczej, Dyrektorów oraz pracowników Banku.    

Podczas spotkania, którego tematem były „Strategie marketingowe produktów bankowych - kluczowe czynniki sukcesu obsługi klienta”, omówiono istotę i uwarunkowania działalności banków spółdzielczych na rynku finansowym. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące komunikacji marketingowej z Klientami oraz wskazano możliwe kierunki ewolucji polskiego sektora bankowości spółdzielczej. Wykład podparty multimedialną prezentacją, przedstawiającą m.in. dane statystyczne sektora bankowego, wniósł wiele cennych informacji dla obecnego na spotkaniu środowiska bankowego i ukazał trendy związane z oczekiwaniami klientów banków w Polsce.  

Na zakończenie spotkania głos zabrali: Józef Oleksy – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Adam Dudek – Prezes Zarządu, którzy podsumowali omawiane tematy oraz podziękowali prowadzącemu za interesujący wykład.

 
**********************
 
Marcin Idzik - doktor nauk ekonomicznych, autor licznych opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, problematyki rynków finansowych. Specjalizuje się w analizach zachowań konsumentów na rynku finansowym. Komentator regularnych badań koniunktury w bankowości w Polsce oraz bieżących wydarzeń na rynku finansowym. Autor ponad 100 opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, zachowań Polaków na rynku usług finansowych.