Zaloguj się

8 września 2022 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej świętował 145-lecie prowadzonej działalności.

Historia limanowskiego Banku jest bogata. Jej początki sięgają roku 1877, kiedy grupa obywateli miasta, której przewodniczył Antoni Józef Mars, powołała do życia spółdzielnię kredytową, tzw. Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej. Jego tradycje obecnie kontynuuje Bank Spółdzielczy w Limanowej - więcej o HISTORII BANKUObchody jubileuszowe 145-lecia Banku rozpoczęły się od złożenia przez delegację Banku w osobach: Waldemar Żurek – Wiceprezes Zarządu, Wacław Wiewióra – Wiceprezes Zarządu oraz Zofia Szewczyk – Dyrektor Handlowy, wiązanek kwiatów na grobie Rodziny Marsów oraz Adama Krupińskiego – długoletniego Dyrektora Banku.Następnie w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Po nabożeństwie  liczne grono zaproszonych gości udało się do Limanowskiego Domu Kultury na uroczystą galę, gdzie przy wejściu witał ich Zespół Regionalny Starowiejski HYR. Spotkanie rozpoczął Wojciech Molendowicz, znany dziennikarz, Redaktor Naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego, który powitał przybyłych gości. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli instytucji i banków spółdzielczych, klientów i pracowników Banku. Jubileuszowe spotkanie uświetnili swoją obecnością m.in. Urszula Nowogórska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa wraz z Jolantą Juszkiewicz – Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa oraz Leszkiem Mordarskim – Radnym Miasta Limanowa, Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa wraz ze Stanisławem Młyńskim – Przewodniczącym Rady Gminy Limanowa, Jan Grzesiek – Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Piotr Matwiej - Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, Maciej Palej – Sekretarz Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Krzysztof Kokot – Wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Zdzisław Kupczyk – Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Edward Tybor – Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Patrycja Basta - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Paweł Gula - Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych, Dariusz Muszyński - Biegły Rewident, dr hab. inż. Józef Kania z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr Mateusz Folwarski - Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr inż. Aleksandra Płonka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Prezesi Banków Spółdzielczych. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zechcieli razem z nami świętować jubileusz 145-lecia nieprzerwanej działalności naszej spółdzielni pod szyldem Bank Spółdzielczy w Limanowej – takimi słowami powitał przybyłych gości Adam Dudek, Prezes Zarządu i kontynuując dodał: Nasz bank, przez wszystkie te lata, umiejętnie dostosowywał swą działalność do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, nie tracąc z pola widzenia zasad spółdzielczych, tworząc warunki do rozwoju gospodarczego i bytowego swoich członków oraz klientów, którzy zaufali lokalnej instytucji bankowej. Bank Spółdzielczy w Limanowej jako lokalna instytucja finansowa, realizując zasady ekonomii społecznej, stara się wspierać wszechstronnie społeczność limanowską w jej rozwoju również w aspekcie niematerialnym. Przez to Bank zyskał miano mecenasa kultury, sportu i organizacji charytatywnych. Historia powstania Towarzystwa Zaliczkowego, to także historia limanowskiego Banku, który kontynuuje myśl Antoniego Józefa Marsa. Tak długi okres trwania Banku w zmieniającej się polskiej rzeczywistości, jest dowodem na doświadczenie i wiarygodność tej instytucji. O tym jak wielką rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów odgrywa spółdzielczość bankowa, zgromadzeni na uroczystości mogli dowiedzieć się z wykładu i prezentacji przygotowanej przez historyka Roberta KowalskiegoBankowość spółdzielcza na Ziemi Limanowskiej ma swoich bohaterów – ludzi, którzy w trudnej rzeczywistości drugiej połowy XIX wieku, odważnie inicjowali i wprowadzali w życie idee spółdzielczości – takimi słowami swoje przemówienie rozpoczął Wiceprezes Zarządu Marcin Kozdroń. Przedstawił on zgromadzonym sylwetki Antoniego Józefa Marsa oraz Franciszka Stefczyka, których portrety z okazji jubileuszu przyzdabiały scenę. Kontynuując dodał: Na koniec przytoczę pierwszą część cytatu z powieści Michaela Hopfa, czyli dwie z czterech pór cyklu cywilizacyjnego „Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy…” . Bankowość spółdzielcza jest dziełem z całą pewnością silnych ludzi, którzy mają swój nieoceniony wkład w tworzenie dobrej rzeczywistości nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także patriotycznym i społeczno-kulturalnym. Jubileusz Banku był także okazją do podsumowania 50-letniej pracy Adama Dudka, Prezesa Zarządu Banku i jego zaangażowania na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej. Podsumowując pracę zawodową Prezesa, w ciepłych słowach, Józef Oleksy Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, podziękował za lata współpracy i owocnych dokonań: Jak mawiał autorytet w dziedzinie przywództwa w zarządzaniu – John Maxwell – ludzie podążają wyłącznie za kimś kto nigdy nie zawiódł ich wiary w sukces. Sukcesy Banku to z pewnością efekt wspólnych wysiłków pracowników i udziałowców Banku, dla których inspirującym i godnym zaufania szefem był i jest właśnie Adam Dudek. Powtórzę - Bank Spółdzielczy ma wyjątkowe szczęście do ludzi – skoro Pan, Panie Prezesie, poświęcił mu właściwie całą karierę zawodową, 50 lat życia i pracy, co składa się na 1/3 niekrótkiej przecież historii Banku. Historii pełnej wydarzeń, którymi można by obdzielić kilka podobnych instytucji, pełną niespotykanych w skali całego kraju osiągnięć, udanych fuzji, świetnych wyników oraz nieocenionego wpływu na społeczności lokalne która jak bankowa pieczęć jest widoczna wszędzie na limanowszczyźnie. Adam Dudek pracę w Banku Spółdzielczym w Limanowej rozpoczął w 1972r. i od pięćdziesięciu lat kształtuje obraz bankowości spółdzielczej i wspiera limanowski Bank swoim doświadczeniem i wiedzą. Od 1978 roku do dnia obecnego sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Banku. 

Rocznicowe spotkanie było także okazją, aby zaprezentować skróty wywiadów z Prezesem Adamem Dudkiem, które zostały przeprowadzone w studiu Dobrego Tygodnika Sądeckiego, którego Redaktorem Naczelnym jest Wojciech Molendowicz. Zgromadzeni na uroczystości goście otrzymali także okolicznościowe  wydawnictwo „Adam Dudek, Wspomnienia - 145-lecie Banku Spółdzielczego w Limanowej”, które jest pokłosiem wspomnianych wcześniej wywiadów. Redaktorem tych Wspomnień jest Pani Jolanta Bugajska.

Obecnym na uroczystości redaktorom Wojciechowi Molendowiczowi oraz Jolancie Bugajskiej, autorom cennych wspomnień, za pracę i wspólnie spędzony na rozmowie czas, podziękował Prezes Zarządu Banku Adam Dudek. W dalszej części spotkania głos został oddany obecnym na uroczystości gościom, którzy w swoich wystąpieniach nawiązywali do historii i tradycji Banku, podkreślali jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz fakt, że jest to Bank polski, wyłącznie z polskim kapitałem. Do władz i pracowników Banku kierowano także wyrazy uznania oraz życzenia dalszego, pomyślnego rozwoju. Miłym akcentem podczas uroczystości były odznaczenia, które zostały przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz Pracownikom Banku Spółdzielczego w Limanowej. 

Kapituła Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przyznała Złoty Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka dla:
 • Małgorzaty Czech
 • Danuty Niedojad
 • Heleny Piechówki
 • Danuty Smoleń
 • Elżbiety Wilczek
 • Janiny Wojnarowskiej
 • Stanisławy WróbelSrebrny Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka dla:
 • Anety Bujak
 • Beaty Bukowiec
 • Beaty Drożdż
 • Grażyny Dudek
 • Doroty Dudzik
 • Elżbiety Król
 • Danuty Kurek
 • Elżbiety Małuchy
 • Adlony Marciniec
 • Małgorzaty Matras
 • Anny Mąka
 • Agnieszki Mól
 • Doroty Okręglak Pławeckiej
 • Anny Panasiewicz
 • Moniki Pociechy
 • Anny Smoleń
 • Anny Smoter
 • Anety Wojak
 • Edyty WyżyckiejOdznaczenia wręczyli Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Jan Grzesiek oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej. 

Dodatkowo Kapituła Odznaczeń Banku Polskiej Spółdzielczości przyznała Złote Odznaczenie „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” dla:
 • Józefa Oleksego
 • Stanisława Rząsy
 • Edwarda Smolenia
 • Barbary Matlęgi
 • Tadeusza Dudki
 • Katarzyny Boroń
 • Edyty Dudzik
 • Danuty Grzegorzek
 • Marcina Kozdronia
 • Marii Lis
 • Ewy Michury
 • Mirosławy Morajko
 • Joanny Moskal
 • Piotra Orła
 • Marioli Pierzga
 • Marii Pławeckiej-Krzyżak
 • Ewy Puch 
 • Łucji Rosiek
 • Zofii Szewczyk
 • Andrzeja Walasika
 • Dariusza Waligóry
 • Elżbiety Wąchały
 • Wacława Wiewióry
 • Sabiny ZałupskiejOdznaczenia wręczyli Wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości Krzysztof Kokot i Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej. 

Uroczystą galę uświetnił występ Sylwii Zelek – utalentowanej wokalistki, aktorki, wielbicielki piosenki poetyckiej, aktorskiej i poezji śpiewanej. Utwory w wykonaniu młodej artystki, której akompaniował na akordeonie Mateusz Dudek, spotkały się z uznaniem publiczności. Duet został nagrodzony gromkimi brawami.  Dopełnieniem i miłym akcentem kończącym jubileuszowe spotkanie był tort urodzinowy, przypominający o 145 rocznicy narodzin Banku - jubilata.Foto: Mateusz Franczyk

 

FOTORELACJA

145 lat Banku Spółdzielczego w Limanowej


/kliknij aby zobaczyć więcej/