Zaloguj się

Groteskowy świat Juliana Tuwima to hasło przewodnie IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezja to MY, który odbył się w piątek 24 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi. Bank Spółdzielczy w Limanowej był Partnerem wydarzenia.

Czwarta edycja konkursu została poświęcona Julianowi Tuwimowi - wybitnemu przedstawicielowi literatury międzywojennej oraz mistrzowi groteski. Jednemu z najbardziej znanych i poczytnych twórców dla dzieci oraz dorosłych, którego utwory nie straciły na aktualności po dziś dzień. Nadal śmieszą, wzruszają, uczą i zmuszają do refleksji kolejne pokolenia, gdyż jego twórczość charakteryzuje się niezwykle bystrym spojrzeniem, humorem i trafnością morału.

Do słownej rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa. Prezentowane utwory oceniane były pod względem następujących kryteriów: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, interpretacja tekstu i ogólne wrażenie artystyczne. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczestnicy, w czterech kategoriach wiekowych, mistrzowsko zaprezentowali swoje recytatorskie umiejętności.

Do oceny recytacji dzieci i młodzieży oraz wyłonienia zwycięzców powołano jury w składzie: pani Joanna Michalik (przewodnicząca jury konkursu) - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, pani Jolanta Sobuś - nauczyciel polonista w Zespole Szkół Nr1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej i instruktor recytacji, a także pani Małgorzata Mikulska - główny specjalista ds. animacji kultury, kierownik Sekcji Animacji Kultury w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W trakcie przesłuchań uczniów z kategorii III i IV dzieci młodsze, które występ miały już za sobą, mogły pod okiem jednej z opiekunek konkursu spędzić czas wolny w bibliotece szkolnej. Oprócz gier i zabaw dzieci rozwijały drugą stronę artystycznej duszy, czyli talent plastyczny. Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima wykonane przez młodych recytatorów można było oglądnąć tuż przed ogłoszeniem werdyktu jury. Ponadto podczas tegorocznego konkursu, jego uczestnicy oraz opiekunowie, obejrzeli prezentację multimedialną przestawiającą postać Juliana Tuwima zapoznali się z jego niezwykle bogatą i zróżnicowaną twórczością, wsłuchując się w ciekawe interpretacje muzyczne utworów poetyckich.

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową  Nr 1 im Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, a za jego przygotowanie odpowiedzialne były nauczycielki Agnieszka Mamak, Magdalena Cepielik i  Iwona Koczanowicz.