Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną stacją paliw położoną w Łukanowicach – gmina Wojnicz.

Na podstawie regulaminu przetargu wprowadzonego Uchwałą Zarządu nr 14/11/2022 z dnia 30.11.2022r. Banku Spółdzielczego w Limanowej, Bank ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją paliw położonej w Łukanowicach – gmina Wojnicz.
    
  1. Warunki przystąpienia do przetargu zamieszczone są  w zamieszczonym poniżej Regulaminie: REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
     
  2. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 22 grudnia 2022 r do godziny 9:00 w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Limanowej,  ul. Rynek 7 , 34-600 Limanowa.
     
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 przez Komisję Przetargową.
        
Szczegółowe informacje pod nr tel. : + 48 18 33 37 225, 668 679 148, e-mail: [email protected]