Zaloguj się

Bank wyróżniony w ogólnopolskim konkursie

W dniu 21 czerwca br. w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej 2017, podczas której ogłoszono wyniki XVI edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Organizatorem konkursu był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Podczas uroczystego wieczoru Przewodniczący Jury Konkursu prof. dr hab. Sławomir Juszczyk przedstawił przebieg Konkursu, a także podkreślił, że jego celem jest wyróżnienie banków spółdzielczych, które aktywnie wspierają działania na rzecz rozwoju swoich regionów i lokalnych środowisk. Warto podkreślić, iż w tegorocznej Edycji Konkursu zwycięski i wyróżnione banki spółdzielcze otrzymały znaki jakości „Bank spółdzielczy służący społeczności lokalnej”, którymi będą mogli posługiwać się we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w elektronicznych kanałach komunikacji.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie w Konkursie, które z rąk Krystyny Majerczyk-Żabówki, Prezes Zarządu KZBS oraz Przewodniczącego Jury Konkursu odebrał Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku.

Bank Spółdzielczy w Limanowej jest jedną z najstarszych instytucji finansowych w kraju. W tym obchodzi 140. rocznicę swego istnienia. Powodem jego powstania była chęć wzajemnego wspierania się i niesienia pomocy. Obecnie Bank pełniąc rolę sponsora, wspiera liczne lokalne inicjatywy społeczne,  kulturalne i sportowe, tworzy odpowiednie warunki życia i rozwoju społeczności lokalnej. Zawsze było to i jest nadal jedną z fundamentalnych wartości Banku.