Zaloguj się

W Polsce funkcjonują 553 banki spółdzielcze. Większość z nich, tak jak Bank Spółdzielczy w Limanowej - zrzeszona jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, tworząc Grupę BPS.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS obsługują klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oferują produkty i usługi finansowe dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, w których działają.