Zaloguj się

STARTUJE NOWY KONKURS SKO!

Z przyjemnością informujemy, że 25.11.2016r. rozpoczyna się nowy konkurs SKO, skierowany do szkół oszczędzających pod patronatem Banku, edycja-2016/2017 pn. „Bank-skarbonka”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie skarbonki z surowców wtórnych na etapie szkolnym oraz warsztaty rzeźbiarskie mające na celu wykonanie skarbonki z gliny na etapie międzyszkolnym. Poprzez konkurs chcemy promować również ekologię, która jest elementem oszczędzania.

Nagrody w konkursie będą przyznawane zarówno w kategorii dla szkół, jak i dla uczniów. W tym roku dla szkół zostały przewidziane nagrody pieniężne oraz 10 nagród w postaci warsztatów rzeźbiarskich dla uczniów. Uczestnicy SKO maja z kolei szansę na zdobycie nagród w postaci gier planszowych.

Konkurs składa się z czterech etapów:

a)      I etap konkursueliminacje szkolne 25.11.2016r. – 29.01.2017r.

Przeprowadzenie przez Opiekuna SKO w danej szkole konkursu na skarbonkę z surowców wtórnych. Skarbonka ma być wykonaną techniką dowolną i zawierać motyw regionalny, motyw SKO lub motyw Banku. Następnie zadaniem szkoły jest przygotowanie prezentacji (w formie tekstowej, tekstowo-zdjęciowej, pliku prezentacji PowerPoint lub sporządzonej innym dowolnym sposobem) uzasadniającej dlaczego prace danej szkoły zasługują na nagrodę w postaci warsztatów rzeźbiarskich. Prezentacja powinna ukazywać jakie elementy regionalne, motywy SKO lub Banku zawierają wykonane prace konkursowe. Do prezentacji należy dołączyć 3 najlepsze prace wybrane przez Opiekuna SKO lub Dyrekcję danej Szkoły i przesłać do Banku do dnia 29.01.2017r. 

b)      II etap konkursuwyłonienie zwycięskich szkół30.01.2017r.  – 14.02.2017r.

Na tym etapie zostanie wyłonione przez Komisję 10 szkół, które otrzymają nagrodę w postaci warsztatów rzeźbiarskich. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku.

c)       III etap konkursuwarsztaty rzeźbiarskie15.02.2017r. – 15.05.2017r.

Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie poszczególnych szkół przez artystę rzeźbiarza dla grupy 30 uczniów w każdej szkole. Grupa uczniów biorąca udział w warsztatach będzie wyłoniona spośród uczestników pierwszego etapu konkursu, przez Opiekuna SKO lub Dyrekcję Szkoły. Terminy warsztatów będą ustalane indywidualnie ze zwycięskimi szkołami. Zadaniem konkursowym na tym etapie będzie wykonanie przez uczestników SKO rzeźby w postaci skarbonki lub Banku z gliny.

d)      IV etap konkursu - uroczysty finał połączony z wystawą prac – 9 czerwiec 2017r.

Komisja konkursowa spośród prac przesłanych do Banku wraz z prezentacjami z każdej szkoły wyłoni 30 laureatów, którzy otrzymają nagrodę w postaci gier planszowych.  Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas finałowego wernisażu.

Szczegóły zostały zawarte w  Regulaminie Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15.12.2016r.