Zaloguj się

W dniu 29 stycznia 2010 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej odebrał w  Warszawie godło „BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”.

Konkurs ma na celu wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy instytucji finansowych z przedsiębiorcami, tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Godło promocyjne przyznawane w konkursie ma za zadanie wskazanie przedsiębiorcom tych instytucji finansowych, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfiki problemów sektora MSP, a także tych, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych rozwiązań, jak i czynnika ludzkiego.