Zaloguj się

9 września br. w świetlicy w Lipowem miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, pn. "Matematyczny świat wokół nas", organizowanego w ramach projektu "Matematyka wokół nas". Projekt , który realizowany był przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Lipowe, wsparł Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W ramach projektu realizowane były m.in. ciekawe warsztaty i spotkania, dot. geometrii, ułamków, miar i wag, a także pieniądza. Dodatkowo przeprowadzono konkurs plastyczny, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5 - 17 lat z terenu Gminy Limanowa.

Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu świata w sposób matematyczny. Praca, w formie plakatu, miała przedstawiać obraz świata/okolicy/sąsiedztwa z uwzględnieniem zagadnień matematycznych. Kryteria oceny skupiały się na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i oryginalności. Dodatkowo była brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie jak i interpretacji tematyki zadania.

Na uroczystości połączonej z rozdaniem nagród oraz pamiątkowych dyplomów obecni byli autorzy prac konkursowych wraz ze swoimi rodzicami oraz Jan Skrzekut - Wójt Gminy Limanowa, Sabina Załupska - Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Zdzisław Kądziołka - Radny Gminy Limanowa, Marcin Ryś - Sołtys wsi Lipowe.Autorzy prac konkursowych zaskoczyli kreatywnością i pomysłowością przy wykonaniu zadania konkursowego. Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:
Miejsce I: Julia Talarczyk,
Miejsce II: Emilia Bubula,
Miejsce III: Aleksandra Ryś,
Miejsce IV: Kuba Bubula,
Miejsce V: Maria Czachurska,
Miejsce VI: Magdalena Smaga.
Wyróżnienia: Emilia Drożdżak, Justyna Ociepka, Kamil Ślazyk, Karolina Ociepka, Jakub Król, Jakub Ślazyk, Martyna Drożdżak, Rozalia Liszka.

Gratulujemy wygranych oraz życzmy kolejnych sukcesów.