Zaloguj się

Jak jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką, lokatą a innymi sposobami oszczędzania? To tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione podczas spotkania przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Limanowej z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej w ramach projektu ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”.

Bank chętnie angażuje się w inicjatywy organizowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, dlatego z radością wsparł projekt Lokalnej Grupy Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”, którego celem jest zwiększenie wiedzy matematycznej wśród młodzieży i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
W ramach współpracy przedstawiciel Banku uczestniczy w cyklu spotkań z uczniami klas 7-8 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, podczas których omawia tematykę produktów bankowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej uczestniczyli w wyjątkowej "lekcji bankowości", którą przeprowadziła Zofia Szewczyk Dyrektor Handlowy Banku Spółdzielczego w Limanowej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadając wiele pytań i angażując się w udzielanie odpowiedzi. Na zakończenie spotkania uczniowie celująco zdali test dotyczący zdobytej wiedzy, który przeprowadziła Sabina Załupska - Kierownik Zespołu Koordynacji Działalności Handlowej Banku.  Mamy nadzieję, że spotkanie było ciekawym doświadczeniem i przyczyni się do podejmowania przez młodzież przemyślanych decyzji w dorosłym życiu oraz świadomego korzystania z produktów bankowych.