Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej wspiera akcje ekologiczne oraz promujące zdrowy styl życia. Przykładem tego jest współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Limanowej, który był organizatorem konkursów plastycznych: „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie, proszę”.

11 maja br. w Bibliotece Pedagogicznej – Filia w Limanowej miało miejsce rozstrzygniecie konkursów plastycznych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Limanowski Jan Puchała. Bank Spółdzielczy w Limanowej był sponsorem nagród.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Renata Tokarska powitała zaproszonych gości w szczególności laureatów wraz z opiekunami oraz Jana Puchałę Starostę Powiatu Limanowskiego, Annę Kądziołkę – przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Limanowej - przy tej okazji podziękowała za współpracę i ufundowanie nagród konkursowych oraz Annę Golonkę – plastyka z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, która przewodniczyła Komisji Konkursowej. Podziękowała uczestnikom za piękne prace oraz chęć uczestniczenia w konkursach, nauczycielom, rodzicom i opiekunom za umożliwienie dzieciom udziału.

Do  konkursu plastycznego w ramach programu pt.: Czyste Powietrze Wokół Nas „Dinuś na tropie zdrowia” wpłynęło 96 prac z 34 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, natomiast w ramach programu pt.: Nie pal przy mnie proszę „Spacer z Wiki, to przygoda zdrowa” – 106 prac z 37 szkół podstawowych z powiatu limanowskiego.

Prace konkursowe oceniane były pod względem:
- zgodności z tematem,
- pracy własnej dziecka,
- komunikatywności dla odbiorcy,
- estetyki pracy.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Anna Golonka – plastyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, członkowie: Barbara Wysowska – Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej, Ewa Wątroba – Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE w Limanowej, wyłoniła zwycięzców i przyznała następujące miejsca:

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 5-6 lat:
I miejsce: Sabina Szymoniak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie
II miejsce: Kamil Firlej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
III miejsce: Milena Duda – Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wyróżnienia:
Adrianna Albrzykowska – Zespół Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej
Magdalena Trystuła – Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie
Aleksandra Pacułt – Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej
Filip Janik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Siekierczynie
Martyna Starmach – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu
Filip Kula – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach
Liliana Pająk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej

W konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych wyłoniono następujących zwycięzców:
ex aequo  trzy pierwsze  miejsca:
Julia Biernat – Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi
Amelia Piekarczyk – Szkoła Podstawowa Glisne
Anna Wątroba – Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

ex aequo   trzy drugie miejsca:
Weronika Grzesiak – Szkoła Podstawowa w Stroniu
Jerzy Dzięgiel - Szkoła Podstawowa w Stroniu
Zuzanna Dudczak - Szkoła Podstawowa w Łukowicy

ex aequo   cztery trzecie  miejsca:
Agnieszka Zelek – Szkoła Podstawowa w Sechnej
Anna Giercuszkiewicz  - Szkoła Podstawowa w Kłodnem
Antoni Kotarba – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej
Katarzyna Zielińska – Szkoła Podstawowa w Łukowicy

Gratulujemy wszystkim laureatom.