Zaloguj się

11 czerwca br. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa połączona z uroczystym otwarciem wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki pod tytułem „Nowa Ziemia–Stare Niebo – ocalić od zapomnienia – powiązania Męciny z Lipkami”. Partnerem wydarzenia był Bank Spóldzielczy w Limanowej.

Wystawa przyjechała z Opola, gdzie była eksponowana w tamtejszej Bibliotece Miejskiej. 
PREZENTACJA WYSTAWY
Wernisaż w Limanowej uświetni konferencja naukowa, poświęcona przeszłości Męciny i Lipek, osadzonej na osi czasu i w szerokim kontekście historycznym.

W bieżącym roku mija bowiem 76. rocznica grupowej migracji mieszkańców wsi Męcina do wsi Lipki koło Brzegu na Ziemiach Zachodnich (dzisiaj Lipki leżą w Gminie Skarbimierz). Organizatorzy projektu przedstawiając ich losy, pragną upamiętnić udział męcinian w zagospodarowywaniu i scalaniu Ziem Odzyskanych z Polską; wyrazić szacunek dla ich ogromnego wysiłku włożonego w budowę polskiej historii tych terenów.

O osobliwościach przyrodniczych Męciny mówił Marek Ruciński – starszy specjalista ds. ochrony przyrody w Gorczańskim Parku Narodowym, o starożytnej metryce Męciny – dr hab. Jacek Górski – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, o szlaku nadziei armii generała Władysława Andersa i obecności tam męcinian Hubert Chudzio – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyrektor tamtejszego Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, natomiast o repatriacji Polaków ze Wschodu i ich osiedleniu w Lipkach Stanisław Sławomir Niecieja – były rektor Uniwersytetu w Opolu. Głos zabrali również bezpośredni świadkowie tamtych czasów –  o Męcinie mówili ojciec Dominik Orczykowski i Zygmunt Kłosowski, natomiast o Lipkach Kazimierz Pociecha i Tadeusz Smoleń.

Organizatorami wystawy i konferencji są Instytut Śląski w Opolu i Stowarzyszenie dla Męciny - przy aktywnym wsparciu władz Gminy Limanowa i Gminy Skarbimierz.