Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej realizując swą misję edukacyjną kładzie ogromy nacisk na propagowanie aktywnych postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży. Stąd po raz kolejny ufundował nagrodę główną w konkursie „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”.

Finałowa gala XII edycji konkursu odbyła się 22 maja 2017r. Gospodarzem imprezy był Eugeniusz Bogacz - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej. W bieżącym roku młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu również wykazała się pomysłowością oraz biznesowym zmysłem w tematyce prezentowanych prac.

W konkursie wzięło udział 36 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych. Komisja oceniając  nadesłane prace brała pod uwagę w szczególności oryginalność, innowacyjność i realność pomysłu na biznes, trafność analizy finansowej oraz analizy otoczenia przedsięwzięcia. W tegorocznej edycji wprowadzono dwuetapową ocenę prac konkursowych. W pierwszym etapie wyłoniono 8 najlepszych, a następnie autorzy pomysłów na biznes zaprezentowali je w II etapie przed komisją konkursową. Dzięki temu, uczestnicy mieli możliwość osobistego zaprezentowania i przekonania członków komisji do swojego pomysłu.

Tegorocznym zwycięzcą XII edycji konkursu pn. „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” został Mateusz Adamczyk z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, który przedstawił pomysł pn. „3D PRINT EXPERT”, czyli własnoręcznie zbudowaną drukarkę 3D, dzięki której w przyszłości może świadczyć usługi tworzenia obiektów przestrzennych. Nagrodę wręczył Adam Dudek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Drugie miejsce zdobył pomysł Anny Janowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej pn. „DRONIX - Wyższy Punkt Widzenia”. Wykorzystanie dronów w szerokim zakresie świadczonych usług nie tylko w obszarze reklamy, filmowania, fotografii, ale również pomiarów geodezyjnych, kontroli upraw, dozoru drzewostanu w nadleśnictwach, badaniach stężeń zanieczyszczeń powietrza jak też przesyłek kurierskich i ochrony. Nagrodę wręczyła Izabela Smoleń przedstawiciel Fundacji Rozwoju Regionu Rabka

Trzecie miejsce przyznane zostało dla Zuzanny Banasiak i Jolanty Merklinger z Zespołu Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej za projekt pn. „ODLOT”, oferujący loty widokowe balonem po terenie powiatu limanowskiego. Fundatorem nagrody była Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, którą wręczył przedstawiciel fundacji, Elżbieta Petryla.

Wyróżnienia otrzymały także:

·         PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CROSSFIT LIMANOWA"
Rafał Sułkowski z Zespołu Szkół  Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

·         TREE FRIENDS SP. J. WIOLETA NOWAK - Wioleta Nowak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej

·         STUDIO AEROGRAFICZNE ''MRÓWECZKA" - Katarzyna Gajewska, i Damian Cachro z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

·         ENLAB LIMANOWA - Kinga Kotlarz i Mariola Motyka z Zespołu Szkół  Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

·         SCRAPMEB - Sandra Wolwowicz i Katarzyna Smoleń z Zespołu Szkół  im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Nagrodę specjalną Starosty Limanowskiego, za najwyższy poziom zgłoszonych prac konkursowych otrzymało I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej. Za wyborem decydowała najwyższa ocena z czterech zgłoszonych do konkursu prac z danej szkoły. 

Nagrodzona został również Maria Gawron - nauczyciel – opiekun ucznia, który zajął I miejsce. Nagrodę dla opiekuna ufundowało Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej, a wręczył ją Józef Oleksy Prezes Stowarzyszenia.

W uroczystości finałowej udział wzięli: Wiesław Janczyk - Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP, Jan Puchała - Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga - Wicestarosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Ewa Filipiak - Radna Powiatu oraz Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych Rady Powiatu Limanowskiego, Józef Oleksy - Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej, Janusz Wojs - Dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Tadeusz Witecki - Zastępca Prezes Zarządu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Limanowej, Adam Dudek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Sabina Załupska przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Limanowej, Elżbieta Petryla - Kierownik Biura Terenowego w Nowym Sączu  Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Izabela Smoleń - przedstawiciel Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Dariusz Leśniak Dyrektor Delegatury w Nowym Sączu Kuratorium Oświaty, Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, z których zgłoszone zostały prace konkursowe wraz z nauczycielami, sprawującymi opiekę merytoryczną nad pracami konkursowymi uczniów oraz uczniami biorącymi udział w konkursie.