Zaloguj się

Finał konkursu „Przygoda w Stumilowym Lesie”.

24 marca 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie czytelniczego konkursu plastycznego pod hasłem „Przygoda w Stumilowym Lesie”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Powiatu limanowskiego, miał na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych oraz kreatywności i twórczości plastycznej wśród dzieci. Młodzi czytelnicy, uczestnicy konkursu, mieli za zadanie wykonać jedną z określonych w regulaminie technik plastycznych autorską ilustrację książek A.A. Milne’a – „Kubuś Puchatek” lub „Chatka Puchatka”.  

Konkurs, zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Limanowej we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, przy wsparciu Banku Spółdzielczego w Limanowej jako sponsora nagród rzeczowych, miał powiatowy zasięg. Z czterdziestu siedmiu placówek oświatowych nadesłano w sumie dziewięćdziesiąt sześć prac plastycznych – oryginalnie, ciekawie, pomysłowo i kolorowo zilustrowanych przygód mieszkańców Stumilowego Lasu.

Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Anna Rosiek – plastyk, nauczyciel Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, Halina Młynarczyk – kierownik Odziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej oraz Agata Jabłońska – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, z uwagi na ilość i bardzo wyrównany poziom nadesłanych prac, nie miała łatwego zadania. Na posiedzeniu w dniu 9 marca br., biorąc pod uwagę zgodność pracy z regulaminem, samodzielność wykonania i walory estetyczne, wyłoniła dziesięciu laureatów.

Uroczystość finałowa miała miejsce w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, a nagrody zwycięzcom wręczył Pan Waldemar Żurek - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

 

LISTA LAUREATÓW: I MIEJSCE:

II MIEJSCE:

III MIEJSCE:


WYRÓŻNIENIA:


Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej serdecznie dziękuje wszystkim uczniom za tak duże zainteresowanie konkursową propozycją oraz wykonanie i nadesłanie oryginalnych, różnorodnych i ciekawych prac, nauczycielom za trud i zaangażowanie w rozpropagowanie konkursu oraz zorganizowanie etapu szkolnego w swoich placówkach, a także Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej, który jako sponsor nagród rzeczowych, po raz kolejny wydatnie przyczynił się do docenienia plastycznych dokonań zdolnych młodych artystów.