Zaloguj się

W szkolnych programach nauczania brakuje lekcji z zakresu ekonomii i finansów. Dlatego na pomoc szkołom przychodzi Bank Spółdzielczy w Limanowej, który z entuzjazmem odpowiada na zaproszenia szkół, które są zainteresowane przeprowadzaniem takich lekcji.

Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach oraz Szkoły Podstawowej w Podłopieniu spotkała się z Edytą Kotarą - pracownikiem Banku, która opowiedziała im o możliwościach współczesnej bankowości oraz jak w bezpieczny sposób poruszać się po rynku finansowym.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, a na zakończenie spotkania celująco zdali test ze zdobytej wiedzy, biorąc udział w krótkim quizie. Poprawne odpowiedzi nagradzane były drobnymi gadżetami Banku.

Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia lekcji.