Zaloguj się

Akcja kształtowania idei oszczędzania i gospodarowania finansami dla młodzieży.

W związku z działalnością Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO) przy Banku Spółdzielczym w Limanowej zachęcamy Państwa do przyłączenia się do Naszej akcji mającej na celu kształtowanie wśród młodzieży idei oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania własnymi środkami oraz popularyzowanie wiedzy o bankowości.

Zainicjowany kilka lat temu przez Bank program „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym w Limanowej” przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej i w gimnazjum. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez Opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

W ramach umowy patronackiej oferujemy:

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w tym zakresie prosimy o kontakt z Zespołem Marketingu i Produktów Bankowych 18/ 33 79 142, Centralą Banku 18/ 33 79 100 lub najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Z początkiem roku szkolnego skontaktujemy się z Państwem telefonicznie celem udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania lub wyjaśnienia wątpliwości.