Zaloguj się

Od 2021 r. zmienia się okres rozliczeniowy programu "Rodzina 500+". W związku z tym osoby ubiegające się o świadczenie muszą ponownie złożyć wymagane dokumenty. Nabór wniosków o dotację w wysokości 500 zł na dziecko rozpocznie się od 1 lutego 2021 r.

O Programie

"Rodzina 500+" to rządowy program z zakresu polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 
Szczegółowe informacje    Program Rodzina 500+


 

Jak złożyć wniosek o 500+?

Dla osób, które złożą dokumenty, prawo do otrzymywania świadczeń 500 zł na dziecko będzie obowiązywać od 1 czerwca 2021r. do 1 maja 2022r. Nabór wniosków o dotacje odbędzie się w dwóch terminach, zależnych od sposobu składania pism:
  • od 1 lutego wnioski można składać online,
  • od 1 kwietnia wnioski można składać drogą tradycyjną.

Rodzice oraz opiekunowie prawni mogą złożyć pismo elektronicznie za pośrednictwem: Natomiast tradycyjne papierowe wnioski można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń.


Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 (01.06.2021-31.05.2022)
  • złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.
  • złożenie wniosku w maju 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021r.
  • złożenie wniosku w czerwcu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021r.
  • złożenie wniosku w lipcu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.
  • złożenie wniosku w sierpniu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021r.
 
Ważne:
Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast osoby, którzy wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie.


Rola Banku w Programie Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia klientom składanie wniosków Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski).

   INSTRUKCJA Jak złożyć wniosek