Nagrody i wyróżnienia

LISTOPAD 2016

Bank Spółdzielczy w Limanowej laureatem XII Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego!

18 listopada 2016 r. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się XII Gala Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego organizowana przez Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Kapituła Konkursu „Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego” przy ocenie aplikacji uczestników brała pod uwagę wielkość zatrudnienia, inwestycje firmy, nowe produkty lub usługi, pozyskiwanie nowych rynków sprzedaży oraz działania na rzecz społeczności lokalnych. Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się wśród wyróżnionych w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”. Bank zdobył również wyróżnienie w kategorii „Lider Biznes – Laureat Internautów 2016”.

Kolejną nagradzaną kategorią był „Pracodawca Roku”. To prestiżowy tytuł  nadawany  firmom za ich szczególną dbałość o zasoby ludzkie. Ta dbałość wyraża się między innymi poprzez korzystne warunki zatrudnienia, płacy, dodatków pozapłacowych, zorganizowanie bezpiecznych  warunków pracy, zapewnienie pracownikowi rozwoju zawodowego i osobistego. W konsekwencji, takie podejście pracodawców sprzyja rozwojowi lokalnego rynku pracy. Tu Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał nominację za utrzymywanie wysokiego poziomu zatrudnienia – obecnie 216 osób – i szczególną dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników.

Podczas Gali Bank Spółdzielczy w Limanowej został laureatem kategorii „Za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności”, a Prezes Zarządu Banku, Pan Adam Dudek otrzymał okolicznościowy medal, za konsekwentne wspieranie działalność organizacji  charytatywnych oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury i sportu. W minionym roku zrealizowano blisko 100 przedsięwzięć w regionie dzięki wsparciu udzielonemu przez Bank, który już od wielu lat aktywnie angażuje się w szerzenie idei przedsiębiorczości, oszczędzania i ekologii oraz wspiera ludzi z pasją. 

 

 

PAŹDZIERNIK 2016

Jubileuszowa Odznaka Honorowa Związku Banków Polskich dla Adama Dudka.

Podczas obchodów 25-lecia Związku Banków Polskich, zostały wręczone wyróżnianie dla osób, które miały swój istotny udział w dynamicznym rozwoju i bezpiecznym funkcjonowaniu polskiej bankowości. Odznakę Honorową Związku Banków Polskich z rąk Zarządu ZBP odebrał Adam DUDEK – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A., wieloletni uczestnik Forum Technologii Banków Spółdzielczych oraz Forum Liderów Banków Spółdzielczych, członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.

 

 

CZERWIEC 2016

Bank Spółdzielczy w Limanowej laureatem konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej"!

W dniu 21 czerwca br. w Warszawie odbył się uroczysty wieczór inaugurujący Święto Spółdzielczości Bankowej 2016, podczas którego ogłoszono wyniki XV edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Organizatorem konkursu był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Podczas uroczystego wieczoru Przewodniczący Jury Konkursu prof. dr hab. Sławomir Juszczyk przedstawił przebieg Konkursu, a także podkreślił, że jego celem jest wyróżnienie banków spółdzielczych, które aktywnie wspierają działania na rzecz rozwoju swoich regionów i lokalnych środowisk. W tegorocznej edycji Konkursu przyznano I, II i III miejsce oraz siedem wyróżnień, które wraz z Krystyną Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS wręczył Przewodniczący Jury Konkursu.

Laureatami Konkursu zostali:

1 miejsce: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

2 miejsce: Bank Spółdzielczy w Limanowej

3 miejsce: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

Statuetkę w imieniu Banku Spółdzielczego w Limanowej odebrał Prezes Zarządu Adam Dudek.

 

 

LIPIEC 2015

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ WYRÓŻNIONY W KONKURSIE "KREATORZY MIEJSC PRACY 2015"!

Podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs „Kreatorzy miejsc pracy 2015“ Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał nagrody 19 firmom. W II edycji konkursu dyplom otrzymał Bank Spółdzielczy w Limanowej w dowód uznania za tworzenie nowych miejsc pracy.

Głównym kryterium był wzrost zatrudnienia w firmie. Nie był to jednak jedyny czynnik decydujący o zwycięstwie. Znaczenie miało także zatrudnienie osób poniżej 30. roku życia, osób z grupy 50+ czy osób niepełnosprawnych. Pod uwagę brana była także rzetelność  pracodawców, m.in. to czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę oraz czy terminowo wypłacają im wynagrodzenia.

 

 

LISTOPAD 2014

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ PO RAZ DRUGI PRACODAWCĄ ROKU!

Tegoroczna edycja zakończyła się sukcesem dla Banku Spółdzielczego w Limanowej - drugim diamentem w kategorii Lider Biznesu oraz nagrodą główną w kategorii Pracodawca Roku.

W dniu 14 listopada br. odbyła się uroczysta X Limanowska Gala Przedsiębiorczości. Spotkanie to uświetniła obecność Komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka Kamysz, Senatora RP Stanisława Hodorowicza, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Organizatorami Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości są Starostwo Powiatowe w Limanowej, Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Sponsorem głównym tegorocznej Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości był Bank Spółdzielczy w Limanowej, który zostaje dostrzeżony prze kapitułę konkursową wielokrotnie w różnych kategoriach.

Uroczystość uświetnił występ Marcina Dańca, artysty znanego i podziwianego, który w tym roku obchodzi 35-lecie swojej pracy artystycznej.

 

CZERWIEC 2014

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE LIDERÓW SEKTORA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

W ramach Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – edycja 2014 wyłoniono liderów w sektorze bankowości spółdzielczej. Ranking został sporządzony przez magazyn Nowoczesny Bank Spółdzielczy w oparciu o badania ankietowe, które zostały przeprowadzone na 571 bankach działających na koniec 2013 roku w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A i SGB-Banku S.A. Na podstawie danych bilansowych za lata 2013-2014 została wyłoniona grupa: 100 Najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej w klasyfikacji końcowej zajął wysokie 19 miejsce, na 571 działających obecnie w Polsce banków spółdzielczych. banków. W kategorii Największe banki spółdzielcze – suma bilansowa, Bank znalazł się na 16 pozycji w Rankingu, pod względem funduszy własnych na 15 miejscu, a pod względem depozytów Bank uplasował się na 16 miejscu.

 

KWIECIEŃ 2014

Concordia Ubezpieczenia wyróżniła Bank nadając tytuł "EKSPERT CONCORDII".

Zarząd Concordia Ubezpieczenia nadając tytuł "EKSPERT CONCORDII" podziękował za wieloletnią współpracę, lojalność i zaufanie, jak i za aktywną działalność Banku jako Lidera w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym oraz pełne zaangażowanie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Concordii Ubezpieczenia.

Concordia Ubezpieczenia jest jedną z wielu firm, z którymi współpracuje Bank Spółdzielczy w Limanowej. Oprócz niej klienci mogą skorzystać z usług takich towarzystw ubezpieczeniowych jak: Warta, Compensa, InterRisk, HDI, Ergo Hestia, TUZ, Generali i MTU.

 

 

MARZEC 2014

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ W GRONIE LIDERÓW SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ MIESZKAŃ MARKI HDI W 2013 r.

Certyfikat przyznany został współpracującym z TUiR WARTA SA Agencjom, które w roku 2013 wygenerowały portfel mieszkaniowy dla Spółki powyżej 40 tys zł przypisu składki - w tym dla Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Certyfikat to wyróżnienie. Agencja-Bank Spółdzielczy w Limanowej należy do grona tych najlepszych, które dbają o swoich klientów oferując im pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej, nie skupiając się jedynie na podstawowych ryzykach komunikacyjnych, ale przede wszystkim na ochronie majątku i mienia codziennego użytku, dającego schronienie, poczucie bezpieczeństwa i stanowiących to "coś" wyjątkowego. W ten sposób, Bank oferując polisę ubezpieczeniową TUiR WARTA SA, świadomie chroni i dba o dobytek swoich Klientów.

Przypomnijmy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej zapewnia kompleksową ochronę klienta zarówno w zakresie ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych. Oprócz TUiR WARTA SA Bank współpracuje również z: STU Ergo Hestia SA, Concordia Ubezpieczenia, Generali TU SA, MTU SA, Compensa VIG SA, Interrisk VIG SA oraz TUW TUZ.

 

LISTOPAD 2013

 

Bank Spółdzielczy w Limanowej został laureatem III edycji Konkursu Najlepszy Marketing Banku 2013 za swoją monografię zatytułowaną "Z historycznego skarbca - 135 lat Banku Spółdzielczego w Limanowej ".

Kapituła Konkursu Najlepszy Marketing Banku 2013 wyróżniła piękną monografię zatytułowaną "Z historycznego skarbca - 135 lat Banku Spółdzielczego w Limanowej " w kategorii "Najlepsza monografia".

Jubileuszowe wydawnictwo Banku Spółdzielczego w Limanowej nie tylko odkrywa nieznaną dotąd kartę historii miasta, nie tylko ukazuje godne naśladowania postawy naszych przodków, ale z perspektywy stu trzydziestu pięciu lat zwraca także uwagę na znaczenie i siłę tradycji. Zapewnia ona fundament wiarygodności wielu współczesnym przedsięwzięciom i dodaje im skrzydeł.

 

 

LISTOPAD 2013

Bank Spółdzielczy w Limanowej Pracodawcą Roku!

Organizatorami są Powiat Limanowski, PUP Limanowa i Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców. W tym roku Gala została objęta Honorowym Patronatem - Janusza Piechocińskiego Wicepremiera Ministra Gospodarki, Stanisława Hodorowicza Senatora RP, a także Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego

Podczas Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości polskiej, uhonorowani zostali Srebrnym Krzyżem Zasługi - Paweł Tokarczyk i Kazimierz Wojtas, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi - Józef Hajdyła i Janusz Piętoń.

Laureatami tegorocznej Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości w kategorii Pracodawca Roku został Bank Spółdzielczy w Limanowej, otrzymał także drugi diament jako ubiegłoroczny Laureat w kategorii Lider Biznesu.

 

 

 

LIPIEC 2013

Bank Spółdzielczy w Limanowej został laureatem II edycji Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2012.

Organizatorem Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy jest Instytut Nowoczesnego Biznesu.

Bank Spółdzielczy w Limanowej jako zwycięzca otrzymał Dyplom oraz Statuetkę Złoty Jaworowy Liść, który jak tłumaczą Organizatorzy nawiązuje do znanej piosenki o jaworowych ludziach, którzy „budowali mosty dla pana starosty”.

Misją Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy jest wspieranie rozwoju banków spółdzielczych w Polsce. Organizatorem konkursu jest Instytut Nowoczesnego Biznesu. Wyróżnienia są dla banków oraz projektantów i wykonawców budynków.

Przypomnijmy, że nagrodzony Oddział w Krakowie został otwarty 15 czerwca 2011 roku. Nowoczesna i funkcjonalna placówka wyposażona jest w całodobową strefę samoobsługową zawierającą bankomat, wpłatomat i wrzutnię. Dodatkowym atutem korzystania z usług Banku w nowym oddziale będzie również duży parking przy budynku.

 

 

 

LIPIEC 2013

Najlepszy Marketing Banku 2012

 

Organizatorem konkursu jest Instytut Nowoczesnego Biznesu. Wyróżnienia wręczane są dla banków oraz projektantów i wykonawców produktów marketingowych.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu zdecydował wyróżnić kampanie i produkty marketingowe zgłoszone w latach 2009-2012, które zostały zgłoszone do drugiej edycji Konkursu Najlepszy Marketing Banku Spółdzielczego 2012. Liczba uczestników była duża, dlatego wyróżnienie i Statuetkę Złoty Lipowy Liść przyznane dla Banku Spółdzielczego w Limanowej jest dowodem prężnej pracy w zakresie kształtowania wizerunku i promowania produktów Banku.

Skąd wziął się Złoty Lipowy Liść? Jak tłumaczą Organizatorzy „Od Jana Kochanowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich poetów, jego weny i słynnego wiersza wychwalającego liście lipy, chroniące przed słońcem”.

 

 

CZERWIEC 2013

Bank Spółdzielczy w Limanowej wyróżniony w kategorii „Sukces dynamiczny” przez Concordię.

20-21 czerwca w Hotelu Warszawianka, nad Zalewem Zegrzyńskim, po raz siódmy miały miejsce Dni Concordii. Gośćmi Dni Concordii były osoby pozytywnie wpływające na sprzedaż osiąganą przez Concordię Ubezpieczenia – czyli najlepsi Agenci, Brokerzy, Banki oraz przedstawiciele świata finansowego i ubezpieczeniowego, ale także Ci, którzy bezpośrednio przyczyniają się do budowania korzystnego wizerunku i poprawy jakości usług świadczonych przez Concordię, tj. Pracownicy, Likwidatorzy oraz Dziennikarze.

Tegoroczne hasło Dni Concordii brzmiało: „Solidne partnerstwo drogą do stabilności”, czyli „z Concordią i dla Concordii”. Wszyscy bowiem współpracujący z Concordią, Partnerzy w swojej codziennej pracy udowadniają, że warto być i że są naszymi solidnymi Partnerami. Owocuje to budowaniem wzajemnej, stabilnej pozycji na rynku.

 

 

CZERWIEC 2013

II miejsce w zakresie realizacji największej ilości przekazów pieniężnych w 2012 roku w systemie MoneyGram.

 

W dniu 4 czerwca 2013 roku w Ossie odbyła się konferencja, na której Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał dyplom uznania za zajęcia 2 miejsca w zakresie realizacji największej ilości przekazów pieniężnych w 2012 roku w systemie MoneyGram.

Międzynarodowe przekazy pieniężne MoneyGram zostały wdrożone w Banku Spółdzielczym w Limanowej w 2009 roku. Jest to usługa służąca do szybkiego i bezpiecznego przesyłania pieniędzy bez skomplikowanych procedur i wymogu posiadania rachunku bankowego. Dzięki MoneyGram pieniądze mogą zostać przesłane pomiędzy każdą z 157 tysięcy lokalizacji w 180 krajach na całym świecie w ciągu 10 minut. Sieć MoneyGram obejmuje duże banki krajowe, urzędy pocztowe, biura podróży oraz mniejsze sklepy i punkty detaliczne, umożliwia także przesyłanie gotówki pomiędzy agencjami na terenie kraju.

 

 

KWIECIEŃ 2013

Nominacja do tytułu "Filar Spółdzielczości" 2012 roku.

"Filar Spółdzielczości" to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania, którego głównym zadaniem i celem jest promowanie banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w gronie nominowanych do prestiżowego tytułu "Filar Spółdzielczości 2013".

Program prowadzony jest przez Polską agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

 

 

LISTOPAD 2012
Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie w konkursie Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem BPS w 2011 roku.

29 listopada w Ossie spotkali się Prezesi Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. Celem spotkania było m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w 2011 roku.

Kryteria oceny to dynamika następujących pozycji: sumy bilansowej, depozytów, kredytów, zysku brutto, funduszy własnych, wyniku z tytułu odsetek i prowizji, a także wartość wybranych wskaźników.

Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w grupie Banków wyróżnionych, a dalszą pracą będzie dążył do osiągnięcia pozycji Lidera. W obecnej edycji konkursu pierwsze miejsce zdobył Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. Zwycięzcy gratulujemy!

 

WRZESIEŃ 2012

Bank Spółdzielczy w Limanowej został Laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012, zdobywając Złote Godło w kategorii QI Services - usługi najwyższej jakość.

28 września 2012r. podczas uroczystej Gali w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu podsumowującej VI edycję Konkursu, na ręce Prezesa Adama Dudka przekazano przyznany dla Banku Spółdzielczego w Limanowej tytuł Laureata oraz Złote Godło.

Zdobycie Godła Najwyższa Jakość jest potwierdzeniem, iż Bank Spółdzielczy w Limanowej stosuje najwyższe standardy. Dowodem tego jest jeszcze fakt, że od 135 lat cieszy się zaufaniem Klientów, którzy spośród wielu instytucji finansowych często wybierają właśnie bank działający w oparciu o polski kapitał, który reprezentuje stabilne zasady i wartości.

Najwyższa Jakość QI to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Równocześnie Program wskazuje i ma za zadanie promocję firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.
Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: QI Product - produkt najwyższej jakości, QI Services - usługi najwyższej jakości, QI Order - zarządzanie najwyższej jakości, i ponadto w czterech grupach podmiotów, uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie - Samorząd.


GRUDZIEŃ 2011

„ZŁOTY GEPARD” DLA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ

Konferencja Nowoczesnego Biznesu została zorganizowana przez Jerzego Krajewskiego, dyrektora Instytutu Nowoczesnego Biznesu oraz redaktora naczelnego Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”.

Patron Honorowy sprawował , Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a statuetki wręczał laureatom Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Bank Spółdzielczy w Limanowej za dynamiczny rozwój został nagrodzony statuetką „GEPARD BIZNESU 2011”, która jest przyznawana na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego, jak również danych udostępnionych przez banki. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adam Dudek.

Była to już szósta edycja konkursu, a do tej pory zostało ocenionych 30 tysięcy firm i ponad sto banków spółdzielczych.


LISTOPAD 2011

Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”

Limanowska Gala jest corocznym świętem przedsiębiorców, jak również okazją do podsumowania konkursu, który rozstrzygany jest w kategoriach: Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego, Inicjatywa Gospodarcza Roku, Mikroprzedsiębiorca Roku, a w tym roku po raz pierwszy Człowiek Serca.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał Tytuł Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”, a statuetkę odebrał Prezes Zarządu Adam Dudek.

Głównym założeniem organizatorów jest prezentowanie firm, które odniosły sukces ekonomiczny z zachowaniem zasad etyki biznesu i stanowią wzór godny naśladowania, nie tylko na limanowskim rynku.

Przedsięwzięcie to jest współorganizowane przez Powiat Limanowski i Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz ma na celu promowanie istniejącej już działalności gospodarczej, co stanowi zachętę dla młodych ludzi pragnących uruchomić własny biznes. Jest także formą promocji przedsiębiorczości w powiecie.

Całą imprezę uświetniała swoim występem Marta Florek z Limanowej, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Wokalistyki Jazzowej, a także Klaudia Kuczaj i Sylwia Hołyńska.

 

 

LISTOPAD 2010

"LIDER BIZNESU POWIATU LIMANOWSKIEGO"

10 listopada 2010 r. podczas finałowej gali zorganizowanej w Limanowskim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego.


Ideą konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości w Powiecie Limanowskim. Konkurs organizowany jest co roku przez Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Radę Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego i ma głównie na celu promowanie firm osiągających najlepsze wyniki finansowe z zachowaniem zasad etyki biznesu, a także osób przyczyniających się do tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i lokalnej społeczności. Konkurs organizowany był w kategoriach: "Lider Biznesu", "Inicjatywa Gospodarcza" oraz "Mecenas Przedsiębiorczości".

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie w konkursie „LIDER BIZNESU POWIATU LIMANOWSKIEGO” w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”.

Podczas uroczystego finału konkursu oprócz wyróżnienia na ręce Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adama Dudka, została złożona również statuetka „Mecenas Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego”. Nagroda ta przyznawana jest wyłącznie dla osób, które poprzez swą działalność zawodową oraz społeczną w sposób szczególny przyczyniają się do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.


LIPIEC 2010

„ZŁOTY GEPARD” DLA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ

8 lipca 2010 r. w  Hotelu "Conrad" w Krakowie odbyła się Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Małopolskiego podsumowująca wyniki konkursów organizowanych przez Instytut Lokalnego Biznesu oraz Instytut Bankowości Spółdzielczej. Podczas konferencji zostali nagrodzeni zwycięzcy konkursów Gepardy Biznesu 2008, Gepardy Biznesu 2009, Efektywna Firma 2009, Cenna Firma 2009, Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009, Bank Przyjazny Biznesowi oraz Samorząd Przyjazny Biznesowi.

Bank Spółdzielczy w  Limanowej  otrzymał statuetkę Złotego Geparda w Ogólnopolskim Konkursie Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na podstawie badań wyników finansowych banków Spółdzielczych za lata 2005-2008. Podstawowym kryterium była dynamika przychodów, aktywów i zysku netto.
W Konferencji wzięło udział 80 uczestników. Statuetki i dyplomy nagrodzonym wręczyła Pani Joanna Domańska – zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Pan Jerzy Krajewski – Dyrektor Instytutu Lokalnego Biznesu. W czasie konferencji firmy i banki spółdzielcze wyróżnione
w Konkursach mogły zaprezentować siebie i swoje produkty.


STYCZEŃ 2010

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 29 stycznia 2010 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej odebrał w  Warszawie godło „BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”.

Konkurs ma na celu wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy instytucji finansowych z przedsiębiorcami, tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Godło promocyjne przyznawane w konkursie ma za zadanie wskazanie przedsiębiorcom tych instytucji finansowych, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfiki problemów sektora MSP, a także tych, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych rozwiązań, jak i czynnika ludzkiego


GRUDZIEŃ 2009

Tytuł Orła Agrobiznesu

W Domu Literatury w Warszawie 9 grudnia 2009r. odbył się XXIX Finał Konkursu Orzeł Agrobiznesu. Tytuł Orła Agrobiznesu Grand Prix zdobył Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Kapituła konkursu wysoko oceniła strategię limanowskiego banku mówiąc, iż z pełnym przekonaniem można przyznać bardzo elitarnego Orła jakim jest „Orzeł Agrobiznesu Grand Prix”, gdyż przy ocenie nie zostały dostrzeżone uchybienia ani zagrożenia, które miałyby negatywny wpływ na działalność banku.
Orłami Biznesu zostało również wyróżnionych pięć banków z Grupy BPS. Laureatom statuetki wręczyli: Pani Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP, honorowy patron nagrody Pan Franciszek Stefaniuk, Poseł na sejm RP, Przewodniczący Kapituły oraz Pan Poseł Bronisław Dutka.
Podczas uroczystości głos zabrała Pani Aniela Szafran, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, która w imieniu Zarządu Banku serdecznie pogratulowała wszystkim laureatom.  W swym wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę spełniają banki spółdzielcze. Zaznaczyła, również, że sektor bankowości spółdzielczej dostał właśnie swoją szansę i powinien ją wykorzystać w jak najlepszy sposób.
Tytuł „Orzeł Agrobiznesu” przyznawany jest od 2001 r. Otrzymują go firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach.

Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi, a także umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych. W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. W każdej edycji wręczanych jest maksymalnie 10 nagród, a firmy posiadające na swoim koncie wybitne sukcesy rynkowe w kraju otrzymują nagrodę Orła Agrobiznesu Grand Prix.


GRUDZIEŃ 2009

Tytuł „Krajowi Liderzy Innowacji” nadany w kategorii „Innowacyjny Bank Spółdzielczy”

Dnia 4 grudnia 2009 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej odebrał w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie tytuł „Krajowi Liderzy Innowacji” nadany w kategorii „Innowacyjny Bank Spółdzielczy”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym  w różnych kategoriach, także w zakresie działania Banków Spółdzielczych.
Kapituła konkursowa analizowała działania banku w zakresie poszerzania oferty, zwiększania liczby placówek i bankomatów, a także umacniania pozycji Banku Spółdzielczego w Limanowej na rynku lokalnym, przy coraz większej liczbie pojawiających się banków konkurencyjnych. Osiągnięte przez bank wyniki zaowocowały przyznaniem przez kapitułę tytułu „Innowacyjny Bank Spółdzielczy”.
Punktem odniesienia dla oceny charakteru innowacyjnego oraz rozwojowego inicjatywy jest porównanie  działań uczestnika w stosunku do roku poprzedniego oraz ocena prezentowanego rozwiązania w porównaniu z innymi zgłoszeniami otrzymanymi od uczestników w danej kategorii i podkategorii.


LISTOPAD 2009

Wyróżnienie oraz nominacja do statuetki „Lider Biznesu” w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”

W dniu 9 listopada 2009 roku odbyła się V Gala Przedsiębiorczości organizowana przez Powiat Limanowski oraz Radę Przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu wyłonienie firm, które osiągnęły najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem etyki biznesu. Kapituła konkursu ocenia również zaangażowanie w działalność charytatywną i tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zarówno przedsiębiorczości, jak i lokalnej społeczności.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie oraz nominację do statuetki „Lider Biznesu” w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”.
W kategorii „Inicjatywa  Roku" wyróżnienie otrzymała firma CAROX Sp. j., natomiast tytuł „Mecenasa Przedsiębiorczości” otrzymali: Rafał Baniak podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Bronisław Dutka – poseł na sejm.
Honorowe statuetki "Za wkład w rozwój Powiatu Limanowskiego" otrzymali: Ewa Kierzkowska - wicemarszałek Sejmu, Waldemar Pawlak - minister gospodarki, Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego, Czesława Ostrowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Nawara – marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Malinowski - Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, oraz Justyna Kowalczyk.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


CZERWIEC 2009

Nagroda miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” dla BS Limanowa

Na podstawie danych i wyników finansowych za lata 2007-2008 Redakcja miesięcznika NBS wyróżniła 100 spośród 579 działających obecnie w Polsce Banków Spółdzielczych.

Wyniki ogłoszono 5 czerwca 2009 r. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach:
 
potencjału rozwoju (suma bilansowa, wynik finansowy netto, kredyty, depozyty, rachunki osób fizycznych i prawnych)
efektywności działania (dynamika wyników).
Pod względem efektywności najlepsze okazały się: PMBS w Jedlińsku, BS w Płońsku, BS w Zgierzu, WBS w Poznaniu, Bank Spółdzielczy w Limanowej, GBS w Choszcznie. Z analizy danych wynika, że największy potencjał ekonomiczny posiadały: KBS w Krakowie, PBS w Sanoku, BS w Białej Rawskiej, BS w Ostrowi Mazowieckiej, MBS w Wieliczce i WBS w Poznaniu.
Uroczystość wręczenia statuetek oraz honorowych certyfikatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” odbyła się podczas dwudniowego Forum Technologii Banków Spółdzielczych, które zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy zrzeszeń Grupy BPS w Warszawie, SGB w Poznaniu oraz MR Banku w Warszawie. Partnerem strategicznym forum było Biuro Informacji Kredytowej. Przedstawiciele najlepszych polskich banków spółdzielczych rozmawiali o wyzwaniach związanych z informatyzacją zrzeszeń, usługach e-bankowości i systemach wymiany informacji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Do udziału w siedmiu specjalistycznych panelach eksperckich zaproszono naukowców oraz przedstawicieli największych producentów oraz dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowego.
Sektor bankowości spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie i jak mało która branża potrzebuje nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Dorównanie, a często wyprzedzenie konkurencji na rynkach lokalnych wymaga ciągłych inwestycji. Forum Technologii Banków Spółdzielczych dało przedstawicielom sektora możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zastosowań standardów technologicznych w bankowości oraz zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w bankach na całym świecie.


GRUDZIEŃ 2008

Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Limanowej

Nagrodę – Statuetkę ORZEŁ AGROBIZNESU – za dotychczasowe osiągnięcia i sukces rynkowy - odebrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek.

Nagrodę Orła Agrobiznesu otrzymują firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach.
Konkurs przeprowadzany jest pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego. Nagrody i nominacje w konkursie przyznaje Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową, marketingowców, handlowców, jak również ze specjalistów zajmujących się polityką jakości.
Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, oraz dobra współpraca z władzami samorządowymi.
Sukces Banku Spółdzielczego w Limanowej potwierdzili eksperci Kapituły porównując laureata z innymi bankami działającymi w rejonie Małopolskim. Limanowski Bank ma mocno ugruntowaną pozycję i jest uważany za nowoczesną instytucję finansową z ciekawą ofertą. Istotną sprawą jest fakt, iż Bank od początku swojego istnienia uwzględniał w ofercie potrzeby i problemy lokalne. W oparciu o zaufanie i wzajemną lojalność budował naturalne więzi z klientami, po to, by lepiej rozumieć specyfikę rynków lokalnych.
Zadaniem priorytetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej, uwzględnionym w strategii marketingowej na przyszłe lata, jest znaleźć się w ścisłej czołówce Banków Spółdzielczych, poprzez budowę i umocnienie marki Banku, dalsza integracje ze społecznością lokalną, podnoszenie jakości obsługi klienta i bezpieczeństwo świadczonych usług, a także pozyskiwanie nowych klientów, szczególnie młodzieży uczącej się i studiującej.


LISTOPAD 2008

Nagrody dla najdynamiczniejszych – Gepard Biznesu 2008 dla Banku Spółdzielczego w Limanowej

W konkursie Gepardy Biznesu 2008 – Bank Spółdzielczy w Limanowej uplasował się na trzeciej pozycji w rankingu. W nagrodę otrzymał statuetkę Geparda Biznesu z brązu.

Konkurs został rozstrzygnięty 7 listopada 2008 r. w Warszawie na II Ogólnopolskiej Konferencji Banków Spółdzielczych. Jego organizatorem był Instytut Bankowości Spółdzielczej.
Kapituła konkursowa przyznawała nagrody w sześciu różnych kategoriach. Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął czołowe miejsce w kategorii „Najdynamiczniejszy Polski Bank Spółdzielczy”. Statuetkę i dyplom wręczył Mirosław Sędłak z Krajowego rejestru Długów Biura Informacji Kredytowej SA.
Celem konkursu jest wskazanie Firm i Banków Spółdzielczych, których wartość rynkowa najbardziej wzrosła w ciągu ostatnich lat. Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile byłaby warta firma, gdyby jej akcje notowane byłyby na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zwycięzcy w poszczególnych branżach wyłaniani są na podstawie obiektywnych kryteriów, gdyż o miejscu w rankingu decydują wyniki finansowe, a nie opinie członków kapituły.
W ciągu dwóch lat wyceniona została wartość rynkowa 9 tysięcy firm i kilkudziesięciu banków spółdzielczych, co jest największa taką analizą w Polsce.


PAŹDZIERNIK 2008

Bank Spółdzielczy w Limanowej - najpiękniejszy wśród Gepardów!

1 października 2008 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Gepardów Biznesu. Zostali na niej nagrodzeni zwycięzcy branżowi Konkursu „Gepardy Biznesu” – Firmy i Banki Spółdzielcze. Ogłoszono również wyniki konkursu „Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy”.

W Konferencji wzięło udział 122 uczestników. Statuetki i dyplomy nagrodzonym wręczyła Pani Katarzyna Kasztelan – Dyrektor Bancassurance Grupy Concordia, Pan Rafał Romaniuk – Pełnomocnik Zarządu Krajowego Rejestru Długów oraz Pan Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu. W czasie konferencji Firmy i Banki Spółdzielcze wyróżnione w Konkursie „Gepardy Biznesu” mogły zaprezentować siebie i swoje produkty.
W branżowym konkursie „Gepardy Biznesu” oceny dokonano na podstawie danych finansowych banków za lata 2004 – 2007. W grupie Banków Spółdzielczych, których wielkość sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2004 r. mieściła się w przedziale od 50 do 100 mln zł, Bank Spółdzielczy w Limanowej uplasował się na trzecim miejscu jako jeden z najdynamiczniejszych Banków Spółdzielczych w Polsce.
Kolejnym sukcesem naszego Banku jest otrzymanie statuetki „Złotej Skarbonki” za zajęcie I miejsca w konkursie „Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy” w kategorii Najpiękniejszy Budynek Placówki Banku Spółdzielczego, za budynek Oddziału w Dobrej, oraz II miejsce w kategorii Najpiękniejsze Wnętrze Placówki Banku Spółdzielczego.


MAJ 2008

Najefektywniejszy Bank w Polsce

Bank Spółdzielczy w Limanowej został głównym laureatem krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”, w kategorii „Najefektywniejsze Banki”. Konkurs jest organizowany corocznie przez redakcję miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. W rankingu „NBS” oceniano najważniejsze wskaźniki finansowe Banków Spółdzielczych (sumę bilansową, fundusze własne, wynik finansowy, obligo kredytów, depozyty, rachunki osób prawnych i fizycznych). Ocena punktowa dokonana na podstawie poszczególnych wskaźników promowała banki za osiągnięcia w różnych obszarach aktywności.

Do finałowej rozgrywki w różnych podkategoriach zakwalifikowało się 100 Banków Spółdzielczych spośród 582 działających na koniec 2007 r. na terenie całego kraju w trzech zrzeszeniach: Banku Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczego Banku Wielkopolski i Mazowieckiego Banku Regionalnego. Najbardziej efektywny w Polsce okazał się Bank Spółdzielczy w Limanowej, który w 2007 roku powiększył o około 50 proc. obligo kredytów, wartość depozytów i sumę bilansową. Limanowski Bank wyprzedził banki m.in. w Ciechanowie, Jedlińsku, Białej Rawskiej, Sanoku, czy Dzierżoniowie. Wszystko to było możliwe dzięki klientom Banku oraz jego partnerom, lokalnym samorządom terytorialnym, którzy zaufali Bankowi i korzystają z jego bogatej gamy nowoczesnych usług finansowych. Nagrodę w postaci statuetki jako laureata konkursu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” z rąk organizatora konkursu odebrał Adam Dudek, Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, w dniu 30 maja br. w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich w Warszawie.
Kolejny sukces Banku Spółdzielczego w Limanowej to nominacja do zdobycia nagrody „Orzeł agrobiznesu”, konkursu organizowanego przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą „EMS” pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego. Nominacja dla Banku została przyznana na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Franciszka Dziedzinę – wicestarostę powiatu limanowskiego. Kapituła konkursu nagradza firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu badań ankietowych konsumenckich, prowadzonych na terenie działania Banku. Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, sposób promocji, tworzenia wizerunku firmy przyjaznej klientowi oraz dobra współpraca z władzami samorządowymi. Uroczyste wręczenie nominacji przez wicemarszałka Sejmu RP – Jarosława Kalinowskiego odbyło się w dniu 03.06.2008 r. w Pałacu Szustra w Warszawie.


LISTOPAD 2007

Wyróżnienie w konkursie "LIDER BIZNESU POWIATU LIMANOWSKIEGO"

9 listopada 2007 r. podczas finałowej gali zorganizowanej w Limanowskim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „ Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego.

Ideą konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości w Powiecie Limanowskim. Konkurs ma ponadto na celu promowanie firm osiągających najlepsze wyniki finansowe z zachowaniem zasad etyki biznesu, a także osób przyczyniających się do tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i lokalnej społeczności.
Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie w konkursie " LIDER BIZNESU POWIATU LIMANOWSKIEGO" w kategorii "Duże przedsiębiorstwa".
Podczas uroczystego finału konkursu wyróżnienie na ręce Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adama Dudka, złożyli organizatorzy konkursu, Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina – V-ce Starosta oraz Stanisław Gągała – Prezes Rady Przedsiębiorczości.
 


LISTOPAD 2007

Wyróżnienie w konkursie GEPARDY BIZNESU 2007

7 listopada 2007 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Małopolskiego.

Celem Konkursu Gepardy Biznesu jest wyłonienie oraz promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz Banków Spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.
Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wśród 42 Banków Spółdzielczych jakie działają na terenie województwa małopolskiego najdynamiczniejsze okazały się:
Krakowski Bank Spółdzielczy,
Bank Spółdzielczy w Wieliczce,
Bank Spółdzielczy w Limanowej.
W konferencji wzięło udział ponad 50 osób. Statuetki i dyplomy wręczyła Pani Alicja Rajczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Pan Jerzy Krajewski, dyrektor Klubu Gepardów Biznesu.
W czasie konferencji Firmy i Banki Spółdzielcze wyróżnione w Konkursie Gepardy Biznesu mogły zaprezentować siebie i swoje produkty.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ