Bank Spółdzielczy

Faktoring

  Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. W chwili wykupu wierzytelności handlowych, odbiorca staje się dłużnikiem Faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

   

   

  W zależności od formy rozliczeń rozróżniamy następujące formy faktoringu:

  •Faktoring klasyczny – działalność finansowa polegająca na nabywaniu  nieprzeterminowanych wierzytelności faktoranta (zbywcy) należnych mu od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług, połączona z ich wykupem oraz świadczeniu na jego rzecz dodatkowych usług, m.in.: administrowanie i dokonywanie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, monitorowanie i dochodzenie wierzytelności, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

    Podstawa prawna art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego – swobodny obrót wierzytelnościami  (cesja wierzytelności).

    Jeżeli w umowach handlowych z odbiorcami nie występuje zakaz przeniesienia wierzytelności, lub nie jest wymagana zgoda kontrahenta firma może bez ograniczeń sprzedać (scedować) swoje wierzytelności na BPS Faktor SA.

  •Faktoring odwrotny – działalność finansowa polegająca na wykupie w imieniu faktoranta (dłużnika) zobowiązań wynikających z niewymagalnych wierzytelności jego dostawców z tytułu dostaw towarów i usług

    Podstawa prawna art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego  - wejście Faktora w prawa właściciela wierzytelności poprzez zapłatę długu.

  W zakresie faktoringu Bank Spółdzielczy w Limanowej współpracuje z BPS Faktor Spółka Akcyjna.

  Skontaktuj się z nami

  Formularz kontaktowy

  Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


  Zamknij
   

  Faktoring jako kompleksowe narzędzie umożliwia:

  • finansowanie - wypłata finansowania z tytułu nabytych faktur, element istotny dla podmiotów dążących do skrócenia cykli rotacji należności,
  • administrowanie należnościami poprzez obsługę księgową dłużników, rozliczanie nabytych wierzytelności (raportowanie do klienta o stanie wierzytelności przy wykorzystaniu platformy internetowej),
  • monitorowanie – reagowanie w przypadku występujących opóźnień spłat - monity, wezwania do zapłaty (dyscyplinowanie dłużników),
  • dochodzenie należności na drodze sądowej w faktoringu z regresem,
  • przeniesienie ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienia w zapłacie na Faktora w faktoringu bez regresu, co zwalnia klienta z konieczności monitoringu sytuacji finansowej dłużnika.

  Korzyści z faktoringu:

  • dodatkowe finansowanie obrotowe bez angażowania majątku na zabezpieczenie,
  • poprawa płynności finansowej w wyniku przedterminowego spływu należności z uwzględnieniem występujących opóźnień w zapłacie,
  • poprawa struktury bilansu - zamiana należności na gotówkę, zmniejszenie zobowiązań,
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej - możliwość wydłużenia terminów płatności odbiorcom i późniejszej zapłaty za zobowiązania; uzyskiwania rabatu
  • zwiększenie wiarygodności przez terminowe regulowanie zobowiązań,
  • zwiększenie atrakcyjności oferty  dzięki bogatszemu asortymentowi,
  • elastyczne finansowanie - dopasowane do wzrostu obrotów
  • likwidacja zatorów płatniczych zmniejszających ryzyko działalności,
  • większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez ubezpieczenie obrotu (ochrona przed niewypłacalnością odbiorców i nieterminową spłatą należności) i weryfikację wiarygodności kontrahentów,
  • dyscyplinowanie odbiorców poprzez monitoring spłat i reagowanie na opóźnienia,
  • stały dostęp do wierzytelności za pośrednictwem wielofunkcyjnej platformy internetowej.
Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ